Finlands Datahub succesvol live: een nieuw tijdperk voor de uitwisseling van elektriciteitsinformatie binnen de retailmarkt

In juli 2018 werd CGI geselecteerd door Fingrid voor het ontwerpen, ontwikkelen en ondersteunen van Datahub. Op 21 februari 2022 is het systeem succesvol live gegaan. Datahub is ontwikkeld op CGI’s eigen Central Market Solutions (CMS) en centraliseert de gegevens van ongeveer 3,8 miljoen elektriciteitsaansluitingen in één systeem.

Fingrid en CGI werken samen aan de ontwikkeling van Finlands Datahub om energiegemeenschappen en gebruik van zonne-energie te ondersteunen

Samen met Fingrid, de Finse netbeheerder, ontwikkelt CGI ‘Datahub’. Dit is een gecentraliseerd informatie-uitwisselingssysteem voor elektriciteit ten behoeve van de Finse retail markt. Datahub wordt in februari 2022 geïntroduceerd en slaat gegevens op van de 3,8 miljoen Finse aansluitingen. Dit dataplatform, in beheer van Fingrid Datahub Oyj, maakt vereenvoudigde, snellere en efficiëntere gegevensuitwisseling mogelijk.

 

Wereldwijd toonaangevende prestaties op het gebied van gegevensverwerking:

De Meter Data Management module ondersteunt een extreem hoog volume aan meetgegevens en is in staat om near-real-time gegevens op te nemen en te verwerken.

 

De markt gestuurde “roadmap” zorgt voor een voortdurende afstemming:

CGI stemt de CMS roadmap voortdurend af op de ontwikkelingen in de markt, en op de behoeften van onze klanten door middel van ons jaarlijks Central Market Debate Event, regelmatige roundtables en diverse innovatiebesprekingen.

Uitermate flexibel datamodel om huidige en toekomstige marktprocessen te ondersteunen:

CMS is zeer configureerbaar en maakt het eenvoudig aanpassen bij veranderingen in de markt mogelijk.

Vermindering van de implementatie kosten en de totale TCO:

CMS is speciaal ontworpen voor een centrale verwerking van data, dit vermindert de kosten van aanpassing en integratie. Het is ook in staat om de voordelen van de cloud te benutten, waardoor ook de kosten van de infrastructuur dalen.

Bewezen implementatieprocessen:

CMS maakt gebruik van geautomatiseerd testen op systeem- en marktprocesniveau, dit wordt gebruikt en toegepast op implementatieprojecten.

Time to market:

CMS is een modulaire oplossing die kant-en-klare componenten biedt die een snelle time-to-market en lagere implementatiekosten mogelijk maken.


 

Improving data management and market facilitation

Central Market Solutions

Download de Brochure

 

 

Verbeteren van databeheer en marktfacilitering

CMS is een modulaire oplossing die de uitwisseling van data en de communicatie tussen alle marktpartijen mogelijk maakt. Het slaat informatie op met betrekking tot slimme meters, consumentencontracten en meetgegevens, en biedt gecentraliseerde functionaliteit voor de facturering en verrekening van netwerktarieven. Het uitermate configureerbare datamodel faciliteert verschillende markten en onderhoudt kenmerken en relaties. CMS omarmt ook open-standaard technologieën van derden om een effectieve integratie mogelijk te maken.

Download de Brochure