De Finse retailmarkt voor elektriciteit ondergaat dit jaar een aantal belangrijke veranderingen die ondersteund worden door het platform. Vanaf het begin van dit jaar kan meetdata met een resolutie van 15 minuten uitgewisseld worden. Daarnaast zal in mei 2023 de gehele Scandinavische markt overschakelen op een afrekenmodel per 15 minuten (imbalance settlement period). Een andere wijziging die voor consumenten van belang is, is de mogelijkheid van het oprichten van energiegemeenschappen, overeenkomstig de Finse wetgeving. Via deze energiegemeenschappen kunnen bijvoorbeeld bewoners van een appartementen complex hun gezamenlijke elektriciteitsproductie verdelen over de bewoners. Datahub 2.0 maakt de berekening van de verdeling van de productie en kent het netto resultaat toe aan de leden ten behoeve van de afrekening door de leverancier. Een eventueel overschot aan productie kan daarbij aan een zelf gekozen leverancier worden verkocht.

"Met Datahub 2.0 ondersteunen we de ontwikkeling van de retailmarkt voor elektriciteit. Energiegemeenschappen bieden interessante mogelijkheden om het gebruik van duurzame energie te bevorderen en om eventuele voordelen binnen deze gemeenschappen te delen. De invoering van de meetdata uitwisseling op basis van een 15 minuten interval zal zichtbaar zijn in de energiemeting van alle elektriciteitsverbruikers. De komende jaren zal er een geleidelijke overgang plaatsvinden van een meting van slimme metergegevens per uur, naar een meting per 15 minuten. Er vindt een revolutie plaats van ons energiesysteem en wij zijn er klaar voor om de verandering, en onze klanten te ondersteunen", zegt Pasi Aho, CEO van Fingrid Datahub Oy.

De update van Datahub, ontwikkeld op CGI’s eigen Central Market Solutions (CMS) IP, heeft ook bestaande functionaliteit verbeterd en uitgebreid ten behoeve van o.a. meetdata verwerking, calculaties en afrekening.

Hoge energie prijs niet onopgemerkt in het klantenportaal

De toegenomen publieke discussie over de prijs van elektriciteit en inzicht in eigen verbruik is niet onopgemerkt gebleken in het klantportaal van de Datahub. Met Datahub 2.0 kunnen naast de eigen contract- en meetgegevens ook de gegevens van de energiegemeenschap en de saldering van kleinschalige productie worden bekeken. Alle aansluiting in de markt zullen tegen het einde van 2028 overgeschakeld zijn op een meetperiode van 15 minuten. De Finse distributie netbeheerders zullen de wijziging volgens hun eigen schema doorvoeren.

Transitie naar afrekeningsmodel per 15 minuten


Finland – en Europa als geheel – maakt een geleidelijke transitie door naar een kortere afrekeningsperiode in de richting van een real-time energiemarkt. Momenteel wordt de afrekenperiode van energieproductie en consumptie bijgehouden per uur. De traditionele stabiele energieproductie die gemakkelijk bij te regelen is wordt steeds meer vervangen door de minder voorspelbare weersafhankelijke zonne- en windenergie. Met de overgang naar een afrekeningsperiode van 15 minuten is het mogelijk de balans te optimaliseren, accurater en dichter bij het tijdstip van verbruik. Hierdoor hoeft er minder reservevermogen ingezet te worden en daarmee kunnen de kosten beperkt worden.

Energiegemeenschappen

 


Consumenten hebben de mogelijkheid om energiegemeenschappen te vormen. Dit zijn vrijwillige consortia die bijvoorbeeld worden opgericht om de eigen elektriciteitsproductie te benutten of om gezamenlijk elektriciteit in te kopen. Meer informatie over de oprichting van een energiegemeenschap wordt verstrekt door de Finse lokale distributienetbeheerders.

Datahub

 


Datahub is een centrale oplossing voor de uitwisseling van elektriciteitsinformatie, waarin gegevens van 3,8 miljoen aansluitingen in Finland worden opgeslagen. De in Datahub opgeslagen gegevens worden gebruikt door ongeveer 80 distributienetbeheerders en 80 bedrijven binnen de elektriciteit retailmarkt bij hun dienstverlening aan elektriciteitsverbruikers. Datahub wordt beheerd door Fingrid Datahub Oy, een dochteronderneming van Fingrid Oy, de Finse transmissienetbeheerder (TSO)