De digitalisatie is in volle gang. De voorlopers zijn klaar voor de innovatieslag die wordt voortgestuwd door nieuwe technologieën zoals advanced analytics, gamification en blockchain. Wat zij nu nodig hebben is een incubator, een snelkookpan waarin creatieve ideeën in korte tijd van concept tot realisatie kunnen komen. CGI’s business unit Emerging Technologies is die snelkookpan, gestoeld op drie belangrijke uitgangspunten:

  • Co-creatie is de sleutel tot kapitalisatie op innovatieve technologieën;
  • Partner-ecosysteem faciliteert ontwikkeling van experiment tot Intellectual Property (IP);
  • Decentrale DevOps-structuur met eigen beslissingsbevoegdheid garandeert slagkracht.

Netwerk van gelijkgestemden

Net als bij succesvolle startups zijn de aanjagers van innovatie vaak de jonge talenten, die graag experimenteren met ideeën en samenwerken met gelijkgestemden uit hun eigen netwerk. Ze beschouwen anderen niet als concurrenten, maar als onderdeel van de oplossing die ze zoeken. CGI geeft ze niet alleen die ruimte, maar selecteert ook op die kernkwaliteiten.

Van experiment naar proof of concept

De business unit ontwikkelt innovatieve concepten uit experimentele projecten, veelal in samenwerking met de klant. Als het proof of concept voldoende potentie biedt, wordt de technologie verder uitgewerkt, naar de markt gebracht en tot zijn volle potentieel doorontwikkeld.

De doorslaggevende rol van DevOps

Essentiële besluiten moeten decentraal genomen kunnen worden. Dat wil zeggen: dichtbij de klant, door teams die de wens direct kunnen vertalen naar de praktijk. Binnen Emerging Technologies speelt DevOps daarom een cruciale rol bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe platformen op basis van een opkomende technologie.

Co-creatie en Intellectual Property

Door zo’n nieuwe technologie in te zetten voor meer dan een enkele bedrijfstak stijgt het rendement. Het loont dus om innovaties in co-creatie te ontwikkelen tot intellectueel eigendom, om daarmee de nieuwe oplossing bijvoorbeeld breder te kunnen aanbieden in de vorm van gestandaardiseerde diensten.

Wilt u meer weten over onze team Emerging Technologies, of eens het gesprek aangaan om te kijken wat onze jonge talenten voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons.