De digitaliseringswensen van onze klanten staan binnen CGI centraal. Binnen Emerging Technologies (ET) werken experts uit verschillende industrieën aan innovatieve klantoplossingen. Deze zijn dan ook  gebaseerd op de drijfveren en doelen die onze klanten hebben voor hun digitale transformatie. De werkwijze binnen ET is multidisciplinair, wendbaar en gericht op het bedienen van de CGI BU’s. Daarnaast is er aandacht voor het aantrekken en effectief inzetten van nieuw talent. Ook zo komen we aan aansprekende en inspirerende ideeën. Het producten en diensten portfolio van ET is divers en een afspiegeling van de vijf marktthema’s: cloud, dataplatforms, low code, business agility en security. Afhankelijk van een specifieke klantvraag bieden we o.a. assessments, realiseren we proof-of-concepts of leveren we delivery teams. Wendbaar betekent vanuit ET ook het bieden van maatwerk met een korte time-to-market.

Van experiment naar proof of concept

De unit ontwikkelt innovatieve concepten. Dat gebeurt aan de hand van experimenten: kleinschalige teams (een uitgekiende mix van jong talent en ervaren krachten) onderzoeken in enkele weken of een innovatieve toepassing daadwerkelijk meerwaarde heeft voor onze klanten. Als het proof of concept voldoende potentie biedt, wordt de technologie verder uitgewerkt, naar de markt gebracht en tot zijn volle potentieel doorontwikkeld.

De doorslaggevende rol van DevSecOps

Essentiële besluiten moeten decentraal genomen kunnen worden. Dat wil zeggen: dichtbij de klant, door teams die de wens direct kunnen vertalen naar de praktijk. Binnen Emerging Technologies speelt DevSecOps daarom een cruciale rol bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe platformen op basis van een opkomende technologie.

Co-creatie en Intellectual Property

Door zo’n nieuwe technologie in te zetten voor meer dan een enkele bedrijfstak stijgt het rendement. Het loont om innovaties in co-creatie te ontwikkelen tot intellectueel eigendom, om daarmee de nieuwe oplossing breder te kunnen aanbieden in de vorm van gestandaardiseerde diensten.

Per marktthema biedt Emerging Technologies het volgende:

  1. Cloud: We ondersteunen organisaties bij cloud-vraagstukken, zoals transformatie naar de cloud. We adviseren over kostenbeheersing, organisatie-inrichting, het opstellen van roadmaps, het schetsten van migratieplannen, beheer en het opleiden van mensen. Vanuit een stevig expertniveau helpen we ook bij de juiste inhoudelijk keuzen maken: kiezen we voor hybride cloud, is multi-cloud relevante en welke beveiligingsaspecten moet in het bijzonder wat mee? Onze experts voorzien klanten van een high end consultancy advies, maar kunnen ook de daadwerkelijk migratie van de workloads realiseren. Lees meer
  2. Dataplatforms: Met dataplatforms helpen we organisaties om data als productiekapitaal maximaal te laten renderen. De informatiebehoefte en achterliggen doelstelling & doelen staan hierbij voorop. We ontwerpen en realiseren diverse data-architecturen best passend bij de klantwensen- en problematiek. Zo bieden we ondersteuning van gegevensintegratie, datawarehousing tot en met data-mesh oplossingen. Hierbij zetten we onze expertise over klassieke en moderne technologieën in. Of het nu gaat als cloud als enabler of versneller, het uitvoeren van data-analytics op bedrijfsgebeurtenissen of het toepassen van machine learning. Wij kennen dit werkveld  en daarmee de mogelijkheden als geen ander. Lees meer
  3. Low Code: Op het gebied van Low Code kunnen we snel PoC’s bouwen en zo laten zien hoe klanten kritische bedrijfsprocessen en workflows snel kunnen realiseren op een lowcode platform. We kunnen high performance teams leveren, op- en afschalen en kennis overdragen aan de klantorganisatie. In de teams leveren we professionals die kunnen configureren én de vertaalslag kunnen maken van businessvraagstuk naar IT. Ook UX, het schetsen van doelarchitecturen en het testmanagement kunnen we leveren binnen de teams. Lees meer
  4. Business Agility: Met business agility brengen we verdieping aan in de businessvraagstukken van de klant, maar we helpen ook met de transformatie naar het agile werken volgens SAFe. Onze experts begeleiden verandervraagstukken op het gebied van organisatie en werkwijze. Tevens staat de verbetering van de klantbeleving, bijvoorbeeld door het opstellen van klantreizen en persona’s hier centraal. Lees meer
  5. Security: Op het gebied van security richten we ons op SOC-diensten in de Azure Cloud (Sentinel). Tevens bieden we oplossingen op het gebied van OT en IT security waarbij we klanten helpen om hun assets en beveiligingsmaatregelen in kaart te brengen en te automatiseren. We hebben hiervoor oplossingen als business controlled security en Asset Inventory 360. Lees meer