Uit ons jaarlijkse klantonderzoek CGI Voice of Our Clients blijkt dat veel van onze klanten dit herkennen en het vergroten van Business Agility(omgaan met veranderingen) een kernopdracht van hun organisatie is.

Door onze wereldwijde aanwezigheid in diverse markten en branches hebben wij als geen ander zicht op de thema’s die spelen binnen Business Agility. Met onze pragmatische en klantspecifieke aanpak van Business Agility geven wij organisaties inzicht in hun specifieke situatie, behoeften en wensen, waardoor onze adviezen altijd op maatgesneden zijn. Daarmee creëren we een beter reactievermogen op veranderingen in de markt, technologie, mensen en wet- en regelgeving.

Signalen waarbij business agility waardevol kan zijn

Enkele signalen waarbij meer inzicht in business agility gewenst en van grote waarde is:

 • Nieuwe wet- en regelgeving wordt met moeite of helemaal niet in de organisatie doorgevoerd;
 • Marktaandeel verliezen, maar niet precies weten waardoor;
 • Moeite met succesvolle innovaties;
 • Business en IT hebben moeite om goed op elkaar aan te sluiten;
 • Hoog verloop van personeel binnen de organisatie;
 • Hoge onderhoudskosten aan bestaande IT oplossingen.
  11K+
  professionals trained in scrum in the past 3 years
  1.5K+
  scrum teams launched in the past 2 years
  15+
  large-scale agile transformations (>$150M) in 3 years

  In 3 stappen tot de kern doordringen

  Wij geloven in partnership en dat waardevolle verandering begint bij het goed begrijpen van de situatie en de organisatie. Wij zien dat elke klant een unieke aanpak nodig heeft en tegelijk de behoefte heeft om snel te kunnen schakelen. Om aan die wensen te voldoen hebben wij een flexibele aanpak ontwikkeld waarin we eenvoudig kunnen opschalen. Deze aanpak bestaat globaal uit drie fasen.

  1. Verkennen: aan de hand van een aantal verkennende gesprekken brengen wij samen  de thema’s en vraagstukken in kaart. Deze gesprekken zijn er vooral op gericht de huidige situatie beter te begrijpen. Wat speelt er binnen de organisatie, wie zijn er bij betrokken, welke belangen spelen een rol.
  2. Verdiepen: We kiezen samen een focuspunt waarin we ons gaan verdiepen. Dit is het moment om domein experts in het gesprek te betrekken. Zo krijgen we een gedetailleerder beeld van de vraag.
  3. Samenwerken: we weten wat er speelt en gaan aan de slag! We ontwikkelen samen een aanpak waarmee we de gevonden onderwerpen aanpakken.