Ernst is sinds 1997 werkzaam bij CGI en heeft veel ervaring met het werken op het grensvlak van business en ICT ontwikkeling als business analist. Hij heeft ervaring met agile ontwikkeling en is gecertificeerd in SCRUM, SAFE. De laatste jaren werkt hij als service designer aan de verbetering van applicaties door klanten en medewerkers. In zijn werk maakt hij dagelijks gebruik van Service Design Thinking en is lid van het kernteam van de practice CX/UX binnen CGI.

In moderne bedrijfsvoering is een goede beleving van klanten, burgers en/of medewerkers een kritische succesfactor voor het succesvol zijn van organisaties: het is bewezen dat een goede beleving leidt tot een hogere tevredenheid, een hogere omzet en hogere winsten. Een goede beleving komt niet vanzelf. Het vraagt een nauwe samenwerking met de doelgroep door het uitvoeren van research, het maken en testen van prototypes en het publiceren van de nieuwe software.

Ernst helpt graag organisaties om de beleving van het klanten te verbeteren, gebruik makend van Service Design Thinking en CGI proposities zoals design workshops, design expert assessments, design sprints en rapid prototyping.