Digitaliseren én moderniseren van uw dienstverlening

Uitvoeringsorganisaties en inspecties binnen de overheid zijn verplicht hun dienstverlening digitaal aan te bieden. Daarnaast hebben deze organisaties te maken met aan de ene kant afnemende budgetten en aan de andere kant een continue stroom aan nieuwe en gewijzigde wetten en regels, die allemaal een plaats moeten krijgen in de primaire processen.

Niet vreemd dus dat veel overheidsorganisaties het momentum aangrijpen om met een dubbelslag hun dienstverlening zowel te digitaliseren als toekomstbestendig te maken: door digitalisering de efficiency en effectiviteit van hun primaire processen verbeteren, én de wendbaarheid en flexibiliteit van de ICT-systemen vergroten. Helaas biedt het bestaande applicatielandschap hiervoor veelal onvoldoende mogelijkheden. Overheidsorganisaties zijn dan ook op zoek naar alternatieve oplossingen waarmee zij zowel hun dienstverlening kunnen digitaliseren als hun informatievoorziening kunnen moderniseren.

Dynamisch Case Management (DCM) van CGI biedt hierop het antwoord. DCM zorgt voor betere dienstverlening, lagere uitvoeringskosten, meer transparantie en maximale wendbaarheid van uw bedrijfsvoering.