De belangrijkste trends en prioriteiten hebben betrekking op optimalisatie, verduurzaming en bescherming van bedrijfsprocessen

We spraken met 172 senior managers in de maakindustrie om inzicht te krijgen in hun belangrijkste prioriteiten en de koers die ze willen volgen in deze onzekere tijden. De productiemanagers noemden duurzaamheid als de belangrijkste trend in hun sector en optimalisatie van bedrijfsprocessen als de grootste prioriteit voor de business – net als vorig jaar. Cybersecurity staat boven aan de lijst met IT-prioriteiten en is nog belangrijker geworden.

Lees verder over de belangrijkste trends en prioriteiten.

Download ons rapport

Impact van macrotrends is duidelijk voelbaar
Het aantal productiemanagers dat een grote impact van verschuivingen in de wereldwijde economische orde, de klimaatverandering en de herconfiguratie van de supply chains meldt, is met minstens 25 procentpunten gestegen (ten opzichte van managers in andere industrieën)


Duurzaamheid wordt belangrijker
82% is sterk van mening dat duurzaamheid essentieel is voor het creëren van toekomstige waarde, een stijging ten opzichte van 73% in 2022


Nauwere afstemming tussen business en IT kan de resultaten van strategieën verbeteren
39% zegt dat business en IT goed op elkaar zijn afgestemd om de uitvoering van strategieën te bevorderen


Behoefte aan transformatie van bedrijfsmodellen
22% zegt dat hun bedrijfsmodel zeer wendbaar is om effectief met digitalisering om te gaan, onder andere door integratie van nieuwe technologieën


Data is een onbenutte kans
36% beoordeelt hun datastrategie als genoeg ontwikkeld om een slagvaardig bedrijfsmodel te realiseren

Manufacturing VOC Key findings

Over het algemeen vordert het behalen van resultaten met digitale strategieën langzaam. Wanneer we de inzichten van de 20% senior managers die resultaten behalen (digitale leiders) vergelijken met de inzichten van managers die hun digitale strategieën nog aan het ontwikkelen of introduceren zijn (digitale nieuwkomers), zien we enkele gemeenschappelijke kenmerken.

Digitale leiders in de maakindustrie focussen zich op optimalisatie en bescherming van activiteiten, gesteund door data-gedreven beslissingen. Dit jaar is de kloof tussen digitale leiders en nieuwkomers kleiner geworden.

Manufacturing digital attribute 1

Nauwe afstemming
van business
en IT om
strategie te ondersteunen

Digitale leiders

59%

Digitale nieuwkomers

19%

Manufacturing digital attribute 2

Zeer wendbare bedrijfsmodellen ten
behoeve van aanpassing aan digitalisering

Digitale leiders

34%

Digitale nieuwkomers

13%

Manufacturing digital attribute 3

Minder uitdagingen bij modernisering van legacy-systemen naar digitale implementatie

Digitale leiders

71%

Digitale nieuwkomers

41%

1

Keer terug naar de basis door de opzet van IT en de werkvloer te stroomlijnen
om flexibiliteit, marktintroductietijden en kostenbesparingen te optimaliseren.

2

Breng uw data in gereedheid
om data-gedreven te gaan werken en uw plannen te kunnen baseren op realtime informatie.

3

Creëer flexibele toeleveringsketens
om voorbereid te zijn op een hogere productievraag en de waardecreatie te maximaliseren.

4

Werk samen via platforms
om optimaal te profiteren van convergentie in de industrie en nieuwe manieren van werken.

5

Handhaaf de focus op beveiliging van IT en OT
om gegevensuitwisseling en beveiliging mogelijk te maken.

Manufacturing VOC 5 recommendations

CGI helpt fabrikanten om in te spelen op nieuwe marktomstandigheden en slimme en duurzame processen te ontwikkelen.

Lees verder

Bespreek deze inzichten met onze specialisten.

Maak een afspraak