Inzichten vanuit de 2021 CGI Voice of Our Clients

Het 2021 CGI Voice of Our Clients rapport deelt de bevindingen van onze één-op-één interviews met bijna 1.700 leidinggevenden in de verschillende sectoren en regio's die we bedienen. Deze strategische discussies bieden een uniek beeld van hoe de zakelijke en IT-prioriteiten zich snel ontwikkelden als gevolg van de pandemie.

De snelheid in het realiseren van resultaten uit digitaliseringsstrategieën versnelt, maar er blijven uitdagingen

Leidinggevenden geven aan versneld vooruitgang te boeken met het produceren van resultaten uit digitaliseringsstrategieën: 20% gaf dit aan in 2021, vergeleken met 16% in 2020.

Hoewel het behalen van resultaten met digitaliseringsstrategieën jaar op jaar versnelt, blijven er uitdagingen bestaan. 80% van de leidinggevenden vindt dat hun strategieën nog geen resultaten opleveren. Zorgelijk, aangezien de belangrijkste trend van dit jaar in alle industrieën opnieuw digitalisering betreft voor klanten en burgers. Tegelijkertijd namen verandering in cultuur en verandermanagement aanzienlijk toe als trend waarmee zowel zakelijke- als regeringsleiders hun digitale agenda blijven nastreven.

Kenmerken van digitale leiders

Bij het onderzoeken van de inzichten van de 20% digitale leiders, komen enkele gemeenschappelijke kenmerken naar voren. Digitale leiders werken bijvoorbeeld meer samen, innoveren en zorgen voor een betere afstemming tussen business en IT.

47% 
werkt
efficiënter
samen
versus 33% die digitale strategieën ontwikkelt of lanceert
39% 
is beter in het introduceren van innovatie
versus 26% die digitale strategieën ontwikkelt of lanceert
60%
is beter in het afstemmen van IT- en bedrijfsprioriteiten
versus 43% die digitale strategieën ontwikkelt of lanceert

Ze gebruiken ook meer agile IT, moderne apps en cloudoplossingen. Bovendien zijn ze zich meer bewust van de drivers voor cybersecurity, privacy en duurzaamheid.