Cloud kenniscentrum, wat is het?

Een cloud competence center (CCC) is ook bekend als een cloud center of excellence (CCoE), afhankelijk van aan wie je het vraagt. Een CCC is een team dat die cloudinitiatieven coördineert en uitvoert met betrekking tot strategie, adoptie, migratie & operatie. En het kan worden gezien als een uitbreiding op reguliere IT-afdelingen. Het doel van een CCC is het verbeteren van IT-organisaties en de afstemming tussen business en IT, terwijl projecten daadwerkelijk worden bestuurd, gecoördineerd en uitgevoerd. Het CCC zorgt ook voor de beschikbaarheid van een landingszone waarmee de projecten worden ondersteund, regelt de onboarding van medewerkers voor projecten en begeleidt (agile) ontwikkeling op en met de cloud. 

Het CCC kan deel uitmaken van een interne organisatie-entiteit, deel uitmaken van een samenwerking tussen klanten en dienstenorganisatie, of in feite een door een dienstenorganisatie beheerde organisatie-entiteit zijn. Vanuit het perspectief van CGI services wordt een CCC bij voorkeur opgezet als een samenwerking. Het creëren van een win-win voor de klanten en CGI. De win voor CGI is een meer voorspelbare levering en de win voor de klant als versterking van de eigen organisatie. 

De behoefte aan een Cloud Competence Center

Veel organisaties missen de diepgaande kennis en expertise om de cloud te gebruiken, ernaar te migreren of hem op een gecontroleerde manier te gebruiken. Controle op kostenbeheer, beveiliging en doelgericht gebruik ontbreekt vaker dan dat het effectief gebeurt. Organisaties die wel enige vorm van controle hebben, komen er op de harde manier achter dat de duivel in de details zit. Door geconfronteerd te worden met :

 • Onbetrouwbare planning, kosten en product-/dienstkwaliteit met betrekking tot gegevens- en cloudlevering;
 • Onzekerheid over risico's met betrekking tot de naleving van beleid, beveiliging en (privacy)wetgeving;
 • Oude problemen duiken weer op in de cloud;
 • Lange aanlooptijden tot een daadwerkelijk gebruik van de cloud;
 • Ontgoocheling bij IT-personeel, wegens gebrek aan focus en het niet aangereikt krijgen van de juiste instrumenten;
 • De verwachte voordelen van de cloud als business- en IT-enabler worden niet benut.

Project contracting of het inhuren van personeel klaart de klus, maar verbetert niet het vermogen van de organisatie om uit te voeren. Dit is waar het competence center om de hoek komt kijken. Aan de ene kant biedt het een vooraf gedefinieerde structuur om een organisatie naar de cloud te leiden en deze effectief te gebruiken. Anderzijds biedt het een structuur om cloudinspanningen te controleren en voortdurend te verbeteren.

Verantwoordelijkheden van een kenniscentrum voor de cloud

De belangrijkste verantwoordelijkheden van een cloud competence center:

 • Product- en diensteninnovatie voor cloud delivery.
 • Coördinatie en planning van projecten.
 • Ondersteunen of ontwikkelen van cloud strategie en architectuur met.
 • Vaststelling van normen, sjablonen en herbruikbare bouwstenen.
 • Klantbeoordeling, onboarding en landingszone voor een snelle en betrouwbare projectuitvoering.
 • Opleiding en ondersteuning van klanten.
 • Voortdurende conforme ontwikkeling en deliverables.

Onze aanpak

De CGI-aanpak voor cloud transformatie is gebaseerd op vijf stappen, namelijk "strategie bepalen, plannen, migreren, uitvoeren en verbeteren". Het CCC, in de visie van CGI, hanteert deze aanpak bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.

Tijdens de strategische stap worden de visie op cloud en strategische scenario's gedefinieerd. Vervolgens: 

 • De business & IT doelstellingen en drivers worden inzichtelijk gemaakt;
 • Onderlinge doelstellingen worden bepaald;
 • Prioriteiten worden gesteld;
 • Risico's en kosten worden geëvalueerd;
 • De noodzaak van verandering wordt expliciet gemaakt;
 • En de precieze organisatiestructuur is vastgelegd.

Alle aspecten van het bovenstaande worden opgeschreven en gecommuniceerd als de cloudstrategie. De cloudstrategie vereist afstemming tussen de business en IT. 

Tijdens de planfase, die is gebaseerd op de cloudstrategie, definieert een organisatie haar eerste concrete acties om naar de cloud te gaan. Dit is niet alleen een plan over cloud-technologie, maar omvat ook aspecten zoals HR, kostenbeheer, communicatie en dergelijke (SCOPEFIJTH). De planningsfase leidt tot een cloudadoptieplan dat de organisatorische eindsituatie definieert en de manier waarop die te bereiken is. 

De migratiefase volgt na de adoptiefase. De acties die zijn gedefinieerd en geprioriteerd in het cloud adoptie plan zijn leidend. Tijdens de migratiefase wordt bepaald welke applicaties of infrastructuur naar de cloud kunnen en moeten worden gemigreerd. Een applicatie, infrastructuureenheid of samenhangende set daarvan wordt in cloud terminologie een workload genoemd. Het bepalen van de workloads voor een migratie moet worden voorafgegaan door een portfoliobeoordeling. CGI beschikte over een standaardmethodologie om dit op verzoek te doen. Een cloudmigratieplan dat tijdens deze fase wordt geschreven, is uiteindelijk slechts een middel om een doel te bereiken. Het echte doel is het bepalen van een zinvolle en succesvolle migratie. Gegeven de business & IT requirements en noodzaak voor verandering. Een cloud migratie plan bevat alle activiteiten en workloads om de migratie voor te bereiden en uit te voeren. Inclusief een logische volgorde van welke workloads worden gemigreerd en pas het plan aan waar nodig. Het is het beste om klein te beginnen en een agile aanpak te gebruiken om kennis en expertise op te bouwen om in control te komen en te blijven.

Tijdens de aanloop- en verbeteringsfasen is het business as us ual. Dit is waar een CCC zijn belangrijkste voordelen heeft. Het helpt de operatie soepel te laten verlopen, maakt compliance mogelijk en zorgt voor voortdurende verbetering van het cloudgebruik.

CGI & CCC diensten

CGI helpt organisaties bij het definiëren, organiseren en zo nodig uitvoeren van een CCC. Hieronder staan de diensten die een CCC normaliter levert:

Strategie

Ondersteunende dienst voor het bepalen van de cloudstrategie en het adoptieplan.

Governance

Dienst om ervoor te zorgen dat de organisatorische eenheden op de juiste en meest doeltreffende manier samenwerken.

Organisatie

Dienst voor het opzetten en onderhouden van de CCC als organisatiestructuur en -entiteit.

Architectuur

Dienst voor het definiëren van de cloudarchitectuur en gerelateerde integratiearchitecturen.

Beveiliging

Dienst voor het beheer van veiligheidsrisico's en -maatregelen.

Beheer van diensten en leveringen

Servicegerichtheid op het leveren van resultaten via (DevOps) projecten en taken.

Diensten van deskundigen

Dienst om extra vakkennis, knowhow en ondersteuning te leveren.

Onderwijs

Dienst om personeel op te leiden en te coachen.

Prestatiebeheer

Dienst om geleverde resultaten op alle aspecten van het CCC (HR, projectoplevering, kostenverbetering, enz.) te meten en voor verbetering te zorgen.

Landingszone

Product om de cloudbasis te leveren waarnaar toepassingen en infrastructuur worden gemigreerd of waarmee cloudprojecten worden ondersteund.

Normen en uitgangspunten

Product dat voldoet aan alle normen en richtlijnen met betrekking tot cloud waaraan men zich dient te houden. Bevat naast producten en processen ook normen en richtlijnen op het gebied van code & gedrag. Omvat bijvoorbeeld de coderingsstandaarden.