People organizing sticky notes on window for RCDA

 

Explore Responsive, Collaborative Design Architecture

Download RCDA whitepaper

Voldoen aan de behoefte voor een zeer adaptieve digitale architectuur aanpak

De transformatie naar een digitale organisatie heeft meer nodig dan het uitrollen van nieuwe digitale systemen. Het vereist ook een manier waarop de organisatie haar systemen verkrijgt, levert en opereert.

In het verleden waren alle processen voor het managen van systemen belegd via een sterk gecontroleerde top-down besturing. Tegenwoordig hangt dat meer af van samenwerking in plaats van contole, en als gevolg daarvan zijn deze responsiever op de veranderingen in de business of technologie. Deze fundamentele verandering in het systeem management is nodig om business agility te bereiken en heeft een grote impact op het domain van digitale architectuur.

RCDA is CGI’s digital architectuur aanpak

Het valt sterk samen met de nieuwe ‘way of working’, de transformatie van de architectuur functie in organisaties wereldwijd.

CGI architecten hebben in de afgelopen jaren vier kern principes ontwikkeld en gevalideerd die de RCDA architectuur aanpak omvatten en organisaties helpen om effectief te zijn met agile architectuur.

Verkort je architectuur feedbackcyclus

Hoe sneller we terugkoppeling krijgen op de architectuur, hoe sneller we leren wat de effecten zijn in een specifieke context. 

Architectuur is een vorm van onzekerheid reduceren door het verzamelen van kennis en het maken van besluiten, en een kortere feedbackcycles versneld die vermindering van onzekerheid. Dat resulteert in betere architecturen.

Daarnaast, kortere feedbackloops leiden tot kortere reactie tijden als zaken gaan veranderen en bevordert daarmee de business agility.

Focus op directe toegevoegde waarde

Een belangrijk voordeel van het gebruik van een kortere feedbackcyclus voor het omgaan met een backlog met architectural concerns, is dat we sneller het werk opnieuw kunnen prioritiseren als de omstandigheden veranderen.

De meeste van onze aandacht zou zich moeten focussen op die ‘architectural concerns’ die de meeste impact hebben. Deze impact kan nieuwe business value of kansen betekenen, maar vaak heeft het te maken met risico’s en controle van de kosten. Het is daarom dat RCDA van origine stond voor Risk and Cost Driven Architecture.

Ga voor precies genoeg anticipatie

Hoeveel architectuur moet je doen?

Volgens de eerste bovenstaande principe, architectuur is een flow van architectuur besluiten die gemaakt worden aan de hand van een korte feedbackloop. Deze flow moet voorlopen op de ontwikkeling van de daadwerkelijke oplossing en met afdoende anticipatie.

De Scaled Agile Framework® gebruikt de metafoor van een landingsbaan die continu verlengd wordt terwijl deze in gebruik is, zodat deze altijd net lang genoeg is voor nieuwe vliegtuigen die verwacht worden (de vliegtuigen in deze metafoor zijn aankomende ‘solution requirements’). De nieuwe grotere vliegtuigen kunnen alleen landen na de landingsbaan verlenging. Dependency analyse bepaalt welke landingsbaan verlenging vereist zijn voor welke vliegtuigen te laten landen. Zo kan het zijn dat je de landingsbaan tijdelijk verlengd met een ondergeschikt materiaal om de snel voor een kwestie van snelheid.

Dit vertegenwoordigt ‘technical debt’ die je terugbetaalt (herbestraten) op een punt om ongelukken te voorkomen. Je moet alle besluiten (in het geval van verlengen of herbestraten) voldoende economisch kunnen verantwoorden. 

Beoefen architectuur als een team

Afhankelijk van de behoefte voor centrale aansturing (vaak gedreven door de complexiteit van de digitale behoeften), digitale leiders kunnen gedefinieerde architectuur rollen hebben of zelfs helemaal geen architecten.

Organisaties passen RCDA toe door het vastzetten van de principes van agile architectuur in hun manier van werken, onafhankelijk of ze architecten, architectuur owners in teams of “crowdsourced” architectuur besluiten. Een belangrijke overweging is dat de consequenties van architectuur besluiten invloed hebben op de (agile of DevOps) teams, niet als een bevel van hogere hand, maar als een user en enabler stories die de architectuur ‘landingsbaan’ verlengen met precies genoeg anticipatie.

RCDA is een aanpak die grote organisaties wereldwijd heeft geholpen om hun architectuur te moderniseren. De voordelen omvatten:

  • Een moderne blik op het architectural design die bijdraagt aan de snelheid en flexibiliteit van de agile development methodiek en helpt organisaties de balans te vinden tussen voorspelbaarheid op de lange termijn en snelle resultaten voor de business op de korte termijn.
  • Support voor teams in controle te krijgen over risico’s en een duurzaam tempo vinden die voorkomt voor een toenemende technical debt.
  • Een omgeving waar architecten ontwerpkeuzes baseren op een duidelijk en overeengekomen business context, door het gebruik van objectieve en economische trade offs, in plaats van hypes en persoonlijke voorkeuren.
  • Bevordering van de kwaliteit van oplossingen door praktijkvoorbeelden en begeleiding voor vroege en effectieve evaluatie van de kwaliteit van de attributen van een oplossing en andere key requirements.
  • Transparantie in de solution costing structuren door traceerbaarheid van architectural requirements voor het kostenmodel.
14
Peer reviewed publications
 
13
Proven practices
 
10 
Years of knowledge and experience

Iedere organisatie is anders en de stappen voor het verbeteren van jouw architectuur zijn specifiek voor jouw organisatorische context, verleden en doelen. Hieronder vind je een high-level view van hoe jouw RCDA journey eruit kan zien.

Een van de CGI experts presenteert de RCDA principes en praktijkvoorbeelden voor jouw architectuur leadership. We discussiëren de uitdagingen, of deze meer op het gebied van ‘Waterfall Wasteland’ of juist dichterbij de ‘Agile Outback’ liggen, en beginnen met het plotten van een mogelijk pad voor meer vruchtbare gronden.

 
CGI expert presents RCDA agile architecture to group in office

We dompelen belanrijke spelers onder in RCDA architectuur design en delivery processen gedurende een driedaage interactieve ‘practioner course’ gevuld met informatie, voorbeelden en oefeningen.

 
Whiteboard agile training exercise

Onze expers helpen jouw architectural leadership de volwassenheid te vergelijken met de baseline met gewenste ambities. Samen creeeren we een backlog van concrete activiteiten om de gap te overbruggen realiteit en ambitie, geprioritiseerd door business value.

Roadmap exercise on whiteboard in office

Als we eenmaal de verbeterpunten hebben geidentificeerd, gebruiken we RCDA’s guiding principles en bewezen pratices als richtlijnen voor de groei, en leveren we de coaching en support die je nodig hebt gedurende de RCDA journey.

Expert coaches colleagues on agile techniques

Meer dan 1500 architecten en andere stakeholders wereldwijd hebben de voordelen van RCDA ervaring door deel te nemen aan CGI’s RCDA training. De training is beschikbaar in drie delen:

  • RCDA Practitioner: een intensieve driedaagse trainingsprogramma voor beoefende architecten
  • Agile Architecture Workshop: een op RCDA-gebaseerd workshop van één dag om organisaties te laten starten met Agile architectuur.
  • RCDA Awareness: een twee uur durende sessie voor managers, product owners, SCRUM masters en andere stakeholders die werken met architecten die RCDA toepassen.

Alle RCDA instructeurs zijn ervaren, praktiserende architecten. We verzorgen trainingen remote of op locatie.

1,500
Architects trained