Low-Code Delivery Center

Low-Code Applicatie Platforms (LCAP's) bieden een omgeving voor de ontwikkeling van applicatielogica die is ontworpen om de levering van software te versnellen en "niet-ontwikkelaars" (zakelijke gebruikers met weinig tot geen ervaring in coderen) in staat te stellen bij te dragen aan het ontwikkelingsproces. Onze ervaring met Low-Code technologieën biedt onze klanten snelle ontwikkelingsmogelijkheden voor modernisering, verbeterd onderhoud, implementatie van automatisering en snelle implementatiecycli. Hierdoor kunnen klanten in weken in plaats van maanden van nul naar een mijlpaalimplementatie gaan.

In ons Low-Code Delivery Center (LCDC) werken wij met meerdere teams voor verschillende klanten aan Low-Code projecten willen hebben werken. Het voordeel hiervan is dat het veel flexibiliteit biedt in op- en afschalen. Daarnaast wordt het LCDC ingezet om te werken aan innovatie samen met de klant. Denk hierbij aan co-creatie en co-productie, het gebruik van het LCDC als kweekvijver waarbij we samen met onze klanten nieuwe developers opleiden volgens het Citizen Developers concept. Het figuur hieronder specificeert een aantal aspecten die het LCDC met zich meebrengt.

Low-code delivery center

Governance

Bij de governance over de applicaties die bij het LCDC landen zijn er meerdere scenario’s mogelijk. Zo kan er gekozen worden om de volledige verantwoordelijkheid en alle rollen binnen een SCRUM-team bij CGI te beleggen, maar kan er ook voor een hybride model worden gekozen waarbij alleen het ontwikkel-, UX- en testdeel bij CGI wordt ondergebracht. Hiermee kunnen klanten zelf beslissen hoe de verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden verdeeld tussen klant en CGI. Dit levert extra flexibiliteit op, waarbij duidelijke afspraken en heldere communicatie de basis vormen voor een succesvolle samenwerking.

Scrum-werkwijze

CGI hanteert voor het Low-Code Delivery Center een Scrum-werkwijze die wordt afgestemd op de specifieke wensen van de klant. Niet alleen garandeert dit één gestandaardiseerde werkwijze over alle teams heen, maar heeft het ook een bewezen positief effect op de snelheid van ontwikkelen. Het voordeel van deze manier van samenwerken is dat de wensen op het gebied van flexibiliteit en samenwerking van de klant, plus de doelstelling met Scrum werken, reeds bij CGI bekend zijn. Dit zorgt ervoor dat toekomstige teams met deze kennis samengesteld kunnen worden en minder procesopstarttijd nodig hebben om op volle snelheid te zijn.

Samengevat zijn voor de uitvoering van een Low-Code Scrum-traject de volgende aspecten relevant:

  • Maximale flexibiliteit
  • Continue verbetering
  • Glasheldere afspraken over zowel ontwikkelwerk als beheer
  • Eerlijke en open communicatie over voortgang en risico’s.