Het doel van deze website privacyverklaring is om u te informeren over onze praktijken in verband met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld of aan ons worden verstrekt.

  • Dit beleid is van toepassing op CGI.com en alle geautoriseerde subsites die dit beleid uitdrukkelijk overnemen, weergeven of ernaar verwijzen. 
  • Zie Rechten en kennisgevingen in de VS voor inwoners van de VS.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer:

  • U vraagt informatie aan over onze diensten;
  • Je legt ons vragen voor;
  • U zich abonneert op onze diensten; en
  • U kiest ervoor om uw cv in te dienen in verband met carrièremogelijkheden die op onze Website worden geplaatst.

De door u verstrekte persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om met u te communiceren in verband met uw verschillende vragen en inschrijvingen of om u in aanmerking te nemen voor tewerkstellingsdoeleinden en worden bewaard gedurende de periode waarin ze nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Tijdens uw interactie met onze website verzamelen we automatisch technische gegevens over uw apparaat. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, het opgevraagde domein, uw IP-adres, uw browsertype en diagnostische gegevens in het geval er een fout optreedt. We gebruiken deze gegevens niet om u als individu te identificeren.

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld buiten het land waar u zich bevindt, met relevante gelieerde CGI-bedrijven die belast zijn met het afhandelen van uw vragen, inschrijvingen of sollicitaties. De lijst van CGI-filialen en het land van vestiging is beschikbaar op https://www.cgi.com/offices.

Wanneer dergelijke overdrachten plaatsvinden, heeft CGI interne privacybeleidsregels en -processen geïmplementeerd die een hoog niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens garanderen bij CGI-filialen, ongeacht waar de persoonlijke gegevens vandaan komen of worden verwerkt.

We kunnen door jou verstrekte gegevens ook delen met serviceproviders die we inhuren om diensten namens ons uit te voeren, zoals externe contentproviders die registraties voor evenementen vergemakkelijken, de weergave van CGI-video's ondersteunen en het delen van CGI-inhoud in sociale media mogelijk maken. We kunnen ook toestaan dat externe services zoals Akamai gegevens gebruiken die door jouw apparaat worden verzonden, met name het IP-adres, voor zuivere beveiligings-, technische en functionele doeleinden. De derde partijen die we gebruiken zijn onder andere AddToAny (die de dienst voor het delen van knoppen voor onze website levert), Akamai (die IP-adressen gebruikt om websites beter te beveiligen tegen gedistribueerde denial-of-service-aanvallen) en Cloudflare (die content delivery network-diensten levert en online misbruik helpt voorkomen). Deze leveranciers zijn contractueel beperkt in het gebruiken of openbaar maken van de gegevens, behalve als dit nodig is om diensten aan ons te leveren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Noch wij, noch deze derde partijen gebruiken persoonlijke gegevens die met hen worden gedeeld voor profilering of cross-site monitoring.

Daarnaast kunnen we naar eigen goeddunken persoonlijke gegevens delen, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een webinar of betaalt voor een dienst. Bovendien kunnen we gegevens over u vrijgeven wanneer we daartoe wettelijk verplicht of gemachtigd zijn.

Ons gebruik van Google Analytics

Als u statistische cookies hebt geaccepteerd, maken onze websites gebruik van Google Analytics 4 ("GA4")- een dienst waarmee we: (a) het verkeer en de betrokkenheid op onze websites kunnen meten; (b) overbodige of verouderde inhoud kunnen verminderen en de toegankelijkheid van onze websites kunnen vergemakkelijken; en (c) kunnen voldoen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van de gebruikers van onze websites.

GA4 verzamelt op gebeurtenissen gebaseerde gegevens van de interactie van gebruikers met onze websites. Deze gegevens omvatten doorgaans interne zoekopdrachten, het begin van een sessie, bekeken pagina's, bouncepercentage en interactie met video's. GA4 kan ook technische informatie verzamelen over uw browser en apparaat (bijv. schermresolutie en taalinstelling), informatie afkomstig van cookies die op uw apparaat zijn geplaatst en grove geolocatiegegevens die zijn afgeleid van IP-adressen die zo snel als technisch mogelijk is, worden geanonimiseerd. Voor verkeer binnen de EU worden IP-adresgegevens alleen gebruikt voor het afleiden van geolocatiegegevens en vervolgens onmiddellijk verwijderd. Deze gegevens worden niet opgeslagen, zijn niet toegankelijk en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Gegevens die via GA4 zijn verzameld, kunnen worden overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Elke grensoverschrijdende overdracht van gegevens van de EER naar de Verenigde Staten valt onder het EU-VS Data Privacy Framework, dat Google zelf heeft gecertificeerd. Gegevens die via GA4 zijn verzameld, worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand. Voordat de gegevens worden verwijderd, kunnen we uit geaggregeerde gegevens rapportageresultaten genereren die apart van gebruikersgegevens worden opgeslagen.

Omdat we uw privacy respecteren, worden de gegevens die via GA4 worden verzameld niet gebruikt om u te profileren of te identificeren als individu. We hebben ook een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, zodat alle persoonsgegevens die via GA4 worden verzameld, alleen volgens onze instructies worden verwerkt. We hebben aanvullende privacycontroles geïmplementeerd die beschikbaar zijn in GA4, waaronder het uitschakelen van Google Signal (een functie van GA4 die apparaatoverkoepelende rapportage en remarketing mogelijk maakt), het afmelden voor gegevensdeling met Google (zodat Google geen toegang heeft tot onze GA4-gegevens) en ervoor zorgen dat GA4 geen gebruikers volgt die cookies voor statistieken hebben geweigerd of uitgeschakeld.

Onze wettelijke basis voor het gebruik van GA4 is uw toestemming op grond van art. 6(1)(a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken door statistische cookies te weigeren of uit te schakelen in ons cookiebeheercentrum. U kunt ook voorkomen dat GA4 gegevens verzamelt over uw bezoek aan of interactie met onze websites (inclusief IP-adres) door de Google Analytics opt-out browser add-on te downloaden. Eventuele verwerkingen tot het moment van herroeping blijven onaangetast. Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u hier de Privacyverklaring van Google raadplegen.

Integratie van YouTube-video's op onze websites

We hebben YouTube-video's geïntegreerd op onze website. YouTube wordt beheerd door Google LLC, een bedrijf naar het recht van Delaware, gevestigd aan 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Om privacy- en gegevensbeschermingsredenen hebben we de noodzaak om videobronnen rechtstreeks van de server van YouTube te laden omzeild en een oplossing geïmplementeerd die voorkomt dat Google/YouTube automatisch je gegevens verzamelt of cookies op je apparaat instelt voordat je daadwerkelijk op een video hebt geklikt. Met andere woorden, totdat je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je gegevens door Google/YouTube en het gebruik van cookies door een video af te spelen, zorgt onze oplossing ervoor dat er niet automatisch een verbinding wordt gemaakt met, en geen cookie wordt geserveerd van, de servers van YouTube wanneer je alleen maar een pagina op onze website bezoekt die een YouTube-video bevat. Je kunt je toestemming intrekken door je browsersessie te wissen en Google/YouTube-cookies uit je browser te verwijderen.

Als u een gebruiker bent die zich in de Europese Economische Ruimte ("EER") bevindt, worden uw gegevens overgebracht naar de servers van Google/YouTube in de Verenigde Staten. Google is geregistreerd onder het EU-VS Data Privacy Framework, dat Google voorziet van betrouwbare mechanismen voor de overdracht van persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten vanuit Europa.

Google/YouTube kan unieke identificatoren verzamelen die zijn gekoppeld aan uw browser, toepassing of apparaat wanneer u een video op onze website hebt bekeken zonder te zijn aangemeld bij uw Google/YouTube-account: als u bent aangemeld, kan Google/YouTube ook gegevens verzamelen die zij combineren met andere informatie in uw account. Raadpleeg de privacyverklaring van Google/YouTube hier.

U kunt controleren en bijwerken hoe uw gegevens worden verwerkt in de Google Activity Controls. U kunt het Google Dashboard gebruiken om bepaalde soorten informatie gekoppeld aan uw Google-account te controleren en te beheren. U kunt uw advertentievoorkeuren bekijken en bewerken in de Google-instellingen voor advertentiepersonalisatie. Informatie over deze en andere instellingen en opties (met gerelateerde links) vindt u hier.

Onze beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen

Wij handhaven redelijke fysieke, technische en administratieve beveiligingen om te helpen beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijke gegevens die u deelt of plaatst op openbare plaatsen, zoals onze blogs. Dergelijke openbare ruimten kunnen worden geraadpleegd of bekeken door iedereen die onze Website bezoekt en vallen als zodanig buiten het toepassingsgebied van dit Beleid.

Toegang, controle en correctie

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. Voor legitieme doeleinden kunt u uw persoonlijke gegevens corrigeren of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om te vragen om uw persoonlijke gegevens in een gestructureerd en standaardformaat te ontvangen. Stuur in geval van een dergelijk verzoek of klacht een e-mail naar privacy@cgi.com of schrijf naar de Chief Privacy Officer van CGI op Carré Michelet, 10-12 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Frankrijk.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit indien CGI uw verzoek niet naar behoren zou behandelen.

Koppelingen naar niet-CGI-websites en toepassingen van derden

Deze Website kan links bevatten naar websites van derden en applicaties van derden die niet verbonden zijn met CGI (zoals YouTube en Vimeo voor video's, Google voor Kaarten, ShareThis voor sociaal delen, Twitter en Facebook feeds, Digicast voor webcasts, en meer). CGI onderschrijft deze websites en applicaties van derden op geen enkele manier en doet er geen uitspraken over. CGI is dan ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites en applicaties van derden die onderworpen zijn aan hun eigen privacybeleid. Als u ervoor kiest om dergelijke links te openen, raden we u aan om het privacybeleid van alle sites van derden te lezen voordat u gegevens verstrekt.