Samen met Fingrid, de Finse netbeheerder, ontwikkelt CGI ‘Datahub’. Dit is een gecentraliseerd informatie-uitwisselingssysteem voor elektriciteit ten behoeve van de Finse retail markt. Datahub wordt in februari 2022 geïntroduceerd en slaat gegevens op van de 3,8 miljoen Finse aansluitingen. Dit dataplatform, in beheer van Fingrid Datahub Oyj, maakt vereenvoudigde, snellere en efficiëntere gegevensuitwisseling mogelijk.

Datahub ondersteunt Finse hervormingen van de elektriciteitsmarkt

In 2023 voltooit Finland enkele ingrijpende hervormingen van de elektriciteitsmarkt. Woningbouwverenigingen krijgen dan de mogelijkheid om ’energy communities’ (energiegemeenschappen) op te richten, die een flexibeler gebruik van zonne-energie, voor huishoudelijk verbruik mogelijk maken. Tevens wordt een balansperiode van 15 minuten ingevoerd om te zorgen voor beter evenwicht tussen energieproductie en -verbruik.

Terwijl deze grote veranderingen zich ontvouwen in de energiemarkt, blijft CGI samen met Fingrid Datahub verder ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van de regelgeving in de markt. Datahub is ontworpen en gebouwd met behulp van CGI’s Central Market Solutions (CMS) om grote data volumes veilig en efficiënt te beheren.

"In 2023 hebben consumenten de mogelijkheid om energiegemeenschappen te vormen. Dit zijn vrijwillige consortia die bijvoorbeeld samen duurzame energie produceren en de geproduceerde energie verbruiken. Energiebedrijven vergroten zo de mogelijkheden van klanten om op verschillende manieren energie te produceren en te consumeren," zegt Pasi Aho, directeur van Fingrid Datahub Oyj.

“De doorontwikkeling wordt begin 2023 geïntroduceerd. De initiële ontwikkeling hiervan wordt in het voorjaar van 2022 afgerond, waarna het testen met de Finse energie markt kan beginnen", aldus Riku Rokala, Vice President Consulting Services bij CGI.

15 minuten balansperiode maakt concurrerende prijs van duurzame energie mogelijk

Momenteel neemt de productie van duurzame energie in Europa toe, bij zonne- en windenergie is men echter afhankelijk van het weer. Tegelijkertijd neemt de traditionele stabiele elektriciteitsproductie, die naar behoefte kan worden gereguleerd, af. Daarom zullen Finland en heel Europa overschakelen op een kortere afrekeningsperiode van 15 minuten. Door energie te meten in cycli van 15 minuten in plaats van de huidige cyclus van één uur, kan de prijs van elektriciteit nauwkeuriger worden bepaald. Hiermee kunnen investeringen in nieuwe technologie worden bevorderd en kan de kostenefficiëntie worden verhoogd.

"Met de doorontwikkeling van Datahub kunnen we metingen per uur verzamelen en deze omzetten in verbruiksmetingen per kwartier, totdat de elektriciteitsmeters van alle consumenten worden vernieuwd. Tot die tijd is Datahub verantwoordelijk voor het omzetten van de metingen. Dit zal een effectieve overgang naar de balansvereffening tegen begin 2023 mogelijk maken," zegt Aho.

Volgens Aho moet het model van de elektriciteitsmarkt worden geactualiseerd om verenigbaar te zijn met de nieuwe productiestructuur. Dit om er voor te zorgen dat het balanceren van energieproductie en -verbruik op betrouwbare wijze en op basis van marktprijzen werkt. "De balansperiode van 15 minuten ondersteunt ook de verwezenlijking van energie- en klimaatdoelstellingen op een kosteneffectieve manier", benadrukt Aho.

CGI loopt al meer dan twee decennia voorop in het bouwen en beheren van datagedreven ecosystemen. Volgens Riku Rokala wordt het baanbrekende Finse project in de hele wereld op de voet gevolgd. "Finland is een van de internationale pioniers op dit gebied. Daarom zijn we erg blij dat we onze succesvolle samenwerking met Fingrid kunnen voortzetten en dat we de Finse samenleving kunnen helpen om over te stappen op nieuwe, duurzamere modellen voor energieproductie", besluit Riku Rokala.