Op 23 maart 2023 vond de roundtable ‘Digitalisering in de energietransitie’, georganiseerd door New Energy Coalition, CGI en NOM, plaats in Groningen. In de Energybarn kwamen zo’n 25 vertegenwoordigers vanuit overheidsinstanties, het bedrijfsleven en opleidingsinstituten bij elkaar om ’best practices’’, ’lessons learned’, innovatieve ideeën en ontwikkelingen te delen op het gebied van digitalisering in de energietransitie. Dit als vervolg op een tweetal innovatiemissies naar Scandinavië, waarbij een delegatie van de provincie en gemeente Groningen, kennisinstellingen en bedrijven afreisden naar onder andere Zweden en Finland. Deze missies hadden als doel het uitwisselen van kennis, inspiratie op te doen en te onderzoeken of er samenwerking mogelijk is met deze landen op het gebied van energie, duurzaam vervoer, onderwijs en innovatie.

Omdat ‘digitalisering’ tijdens de reis nog niet altijd voldoende aandacht kreeg werd deze roundtable in het leven geroepen, om in te zoomen op deze niet te onderschatten versneller van de energie transitie.