Energieleveranciers en netbeheerders

Resource center

Per 1 april 2023 is er een nieuwe rekenmethode geïntroduceerd om nauwkeuriger energiestromen toe te wijzen. Hier hebben de netbeheerders, verschillende marktpartijen, EDSN, MFFBAS en CGI samen aan gewerkt binnen het programma Allocatie 2.0.

Op 23 maart 2023 vond de roundtable ‘Digitalisering in de energietransitie’ plaats in de EnTranCe Energy Barn in Groningen.

Quinton Jie - CGI NL Expert
Quinton Jie

Digitalisering is het vliegwiel voor de waterstofeconomie

20 February 2023 Door slim om te gaan met data en in te zetten op waterstof, kunnen wij onze samenleving klimaatneutraal maken. Hiervoor moeten wij wel overgaan op een geïntegreerd en duurzaam waterstofmarktmodel. Netbeheerders kunnen hier een duidelijke rol in spelen.

Het nieuwe systeem zal de toegang tot en het gebruik van energiegegevens voor Poolse consumenten optimaliseren, nieuwe diensten introduceren en de gehele waardeketen transformeren. Daarnaast draagt het centrale informatiesysteem bij aan de ‘Environmental, Social and Governance’ (ESG) doelstellingen.

Er komt steeds meer data beschikbaar en de toepassingen zijn nagenoeg eindeloos. Maar hoe zorgen we dat de informatie inzichtelijk blijft en hoe geef je complexe informatie eenduidig weer op een kaart. Stel, je hebt al je ruimtelijke gegevens verzameld...

Netbeheerder Stedin heeft CGI en softwareontwikkelaar IQGeo gekozen voor de ontwikkeling, implementatie, het onderhoud en beheer van ‘BMR Mobile’; een mobiele oplossing voor het BedrijfsMiddelenRegister (BMR).

Link to blog in English Als gevolg van de energietransitie en grootschalige netuitbreidingsopgave neemt de druk op de ondergrondse infrastructuur alsmaar toe. Om deze opgave te realiseren ziet CGI, één van ’s werelds grootste IT-bedrijven, een toenemende aandacht bij bedrijven...