Belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Finlands Datahub: de centrale oplossing voor de uitwisseling van elektriciteitsinformatie voor de retailmarkt gaat de testfase in.

Op 30 oktober 2020 heeft CGI de laatste fase van Finlands Datahub opgeleverd. Het systeem is daarmee beschikbaar voor testen en certificering voor de retailmarkt en de klanten van Datahub. Fingrid Datahub Oy, een dochteronderneming van Fingrid Oy, de Finse transmissienetbeheerder (TSO), neemt de test- en certificeringsdienst nu in gebruik aan de hand van enkele realistische ’use cases’. Deze cases zijn gegroepeerd in vier categorieën, waarvan de eerste het meest relevant is voor de marktpartijen en de ‘business’ van Datahub. In de testfase staat de verifiëring van de kwaliteit van de gegevens op het programma; de marktpartijen testen gefaseerd de verschillende functies. Lees hier meer over de testoperatie.

Faciliteren van de Finse energietransitie

In juli 2018 selecteerde Fingrid CGI voor het ontwerpen, ontwikkelen en ondersteunen van Datahub, een ‘next-gen’ oplossing voor de uitwisseling van elektriciteitsinformatie voor Fingrid Datahub Oy. Datahub is ontwikkeld op CGI’s eigen Central Market Solutions (CMS) IP. De oplossing voldoet aan de belangrijkste eisen van de energiewetgeving en houdt rekening met toekomstige aanpassingen en veranderingen in die wetgeving. Verder honoreert Datahub de eisen van de energiesector en de zakelijke behoeften van Fingrid op het gebied van gesynchroniseerde retailmarktprocessen voor elektriciteit, gegevensverwerking, bescherming, beveiliging, ondersteuning en onderhoud.

CGI-experts in Finland, Nederland en India werken samen aan de ontwikkeling, de levering en het onderhoud van Datahub. Daarnaast is CGI een partnerschap aangegaan met softwarebedrijf First Derivatives plc. Hun real-time Kx  ‘streaming’ analyse technologie wordt geïntegreerd in Datahub’s innovatieve meetdata management en verrekeningsfuncties.

Eén gemeenschappelijk systeem

In Finland zijn er in totaal 3,7 miljoen elektriciteitsaansluitingen. Elk aansluitpunt dat de distributienetbeheerders en elektriciteitsdistributeurs gebruiken, genereert een aanzienlijke hoeveelheid gegevens. Bijvoorbeeld de contactgegevens en verbruiksgegevens van de eigenaar of bewoner van het pand van de aansluiting. Momenteel zijn de gegevens van deze aansluitingen verdeeld over verschillende systemen. Dit staat een snelle uitwisseling van deze gegevens in de weg.

Datahub brengt de gegevens en transacties in verband met het elektriciteitsverbruik uit de verschillende systemen samen in één gemeenschappelijk systeem. Dit systeem is specifiek ontwikkeld om deze gegevensuitwisseling te checken en te versnellen. Alle data is up-to-date en gelijktijdig toegankelijk voor alle in aanmerking komende partijen. Datahub zal de werkprocessen van alle partijen dan ook aanzienlijk verbeteren en diverse diensten ondersteunen om de klantervaring te verbeteren.

Datahub moet in 2022 klaar zijn. Het levert dan een belangrijke bijdrage aan de overgang van Finland naar een fossielvrije samenleving.

Meer informatie: CGI Central Market Solutions en Fingrid Datahub.