George D. Schindler

George D. Schindler
President and Chief Executive Officer

 

Julie Godin

Julie Godin
Co-Chair of the Board,
Executive Vice-President,
Strategic Planning and Corporate Development

Als professionele dienstverlener zijn we er trots op dat we onze klanten kunnen helpen bij het omgaan met een breed scala aan kansen en uitdagingen. Het jaar 2023 was geen uitzondering, waarin onze klanten werden geconfronteerd met snel veranderende geopolitieke en economische omstandigheden.

Via onze end-to-end diensten helpen we hen om technologie op een verantwoorde manier te gebruiken ten gunste van de klanten en burgers die zij bedienen. We gebruiken dezelfde diensten om onze eigen ESG-praktijken (Environmental, Social en Governance) voortdurend te verbeteren, omdat we geloven dat deze cruciaal zijn voor het bereiken van langdurige zakelijke waarde voor al onze belanghebbenden, waaronder:

  • Een voorkeurspartner en -expert zijn voor onze klanten
  • Een stimulerende omgeving bieden voor onze consultants en professionals - die we nu CGI Partners noemen omdat 85% aandeelhouder is
  • Een aantrekkelijke investering zijn voor onze aandeelhouders
  • Ons inzetten als een ethisch en verantwoordelijk bedrijf

Onze ESG-betrokkenheid is geworteld in onze kernwaarden, in projecten die in samenwerking met klanten worden uitgevoerd, en in bedrijfspraktijken, ketenbeheer, en gemeenschapsprojecten.

Voor het tweede achtereenvolgende jaar behaalde CGI een Platinum-rating van EcoVadis voor onze duurzaamheidsprestaties, waardoor we tot de top 1% van bedrijven binnen het EcoVadis-netwerk behoren. We zijn verheugd dat we opnieuw de hoogste beoordeling van EcoVadis hebben gekregen als erkenning voor de op bewijs gebaseerde resultaten die we hebben behaald met onze duurzame bedrijfspraktijken.

Hieronder volgen de hoogtepunten van onze prestaties van het afgelopen jaar, die in meer detail worden samengevat in dit verslag.

Milieu

In lijn met onze klimaatstrategie en ons streven naar netto nul emissies, hebben we onze vooruitgang in het terugdringen van broeikasgasemissies voortgezet. Tussen 2019 en 2023 hebben we de uitstoot van Scope 1, 2 en 3 (zakenreizen) met 38% verminderd en de koolstofintensiteit per werknemer met 48%, ondanks de groei van ons personeelsbestand.

We hebben ons gecommitteerd aan het Science Based Targets-initiatief (SBTi), waarbij we absolute reductiedoelen zullen stellen voor alle emissies, inclusief die van onze toeleveringsketen. Onze nieuwe routekaart zal netto reductiedoelstellingen bevatten die zijn afgestemd op de 1,5°C-doelstelling van de Overeenkomst van Parijs.

Een belangrijke mijlpaal dit jaar is dat we ons doel hebben bereikt om 100% van de Scope 2-datacenters te voorzien van hernieuwbare elektriciteit. Deze vooruitgang is mogelijk gemaakt door de sterke inzet van onze teams wereldwijd. We blijven actief kantoren overzetten naar hernieuwbare energie en nemen de impact op het klimaat mee in al onze vastgoedbeslissingen.

Maatschappelijk

Als wereldwijd adviesbureau waarvan de mensen onze grootste troef zijn, ondersteunen we actief een cultuur die gericht is op hun welzijn en ontwikkeling. We hebben opnieuw aanzienlijk geïnvesteerd in de opleiding van onze mensen, vooral op het gebied van innovatie, zoals het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

Geleid door onze kernwaarde Respect, onze Management Foundation (die onze activiteiten stroomlijnt via gemeenschappelijke principes, processen en kaders) en onze wereldwijde en lokale verantwoordelijkheden, vergroten we voortdurend onze inzet en betrokkenheid op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DE&I). Door de combinatie van onze DE&I-strategie en de diversiteit van onze mensen en regio's, boeken we voortdurend vooruitgang richting onze kwantitatieve DE&I-doelen. We blijven ons ook inzetten voor digitale inclusie voor iedereen en ondersteunen ondervertegenwoordigde groepen met educatieve initiatieven om hen te helpen veelbelovende IT-carrières na te streven.

Om onze mensen in staat te stellen impact te hebben in hun gemeenschappen, hebben we de wereldwijde uitrol van onze CGI for Good community collaboration tool voltooid. Dit stelt al onze consultants en professionals in staat om gemakkelijker vrijwilligerswerk of -projecten te identificeren en eraan deel te nemen.

Bestuur

Als marktleider in meerdere regio's omarmen we onze verantwoordelijkheid om ethische bedrijfspraktijken te hanteren en volledige naleving van alle toepasselijke wetten en regels te waarborgen. We zijn toegewijd aan het handhaven van hoge normen en het verantwoord inzetten van onze digitale diensten en oplossingen, inclusief strikte naleving van best practices op het gebied van AI, cyberbeveiliging, gegevensprivacy en -bescherming.

Als ondertekenaar van het United Nations Global Compact (UNGC) integreren we onze ESG-best practices met de UNGC-principes, met speciale aandacht voor het respecteren van mensenrechten in onze activiteiten en toeleveringsketen. Dit jaar hebben we onze eerste wereldwijde verklaring over moderne slavernij gepubliceerd om onze inzet voor de bestrijding van dwangarbeid, kinderarbeid en mensenhandel te benadrukken. We versterken het proces voor risicobeperking bij onze leveranciers en communiceren onze voortgang transparant.


Dit rapport voor 2023 biedt een transparante illustratie van een jaar van voortdurende vooruitgang in het nakomen van onze verplichtingen binnen elke ESG-pijler. We zijn dankbaar voor de samenwerking van onze klanten, consultants en professionals, aandeelhouders en maatschappelijke partners bij het nastreven van onze ESG-doelstellingen. We erkennen hun bijdragen aan het economische, sociale en ecologische welzijn van onze gemeenschappen.

Download ons 2023 Report

Read our reports: