Marcel Sommeling

Marcel Sommeling

Vice President Consulting Services – Insurance & Pensions

Met het nieuwe pensioenakkoord in het vooruitzicht is nu de tijd aangebroken om het verder uit te werken. Dit geldt voor alle pensioenuitvoerders, dus zowel voor fondsen die hun regeling laten uitvoeren bij een pensioenuitvoerende organisatie als voor verzekeraars; iedereen is er druk mee.

Er zijn in Nederland veel bedrijven die niet vallen onder enige verplichtstelling, en daarmee dus ook niet onder enig pensioenfonds. En er zijn ook genoeg bedrijven, die helemaal geen pensioenregeling hebben, en waarbij de werknemers zich dus vrijwillig kunnen laten verzekeren voor een pensioen. Dan ben je geen ZZP’er, toch in loondienst, maar heb je toch geen pensioenopbouw. In het algemeen lijkt het altijd te gaan over grote pensioenfondsen en hun pensioenuitvoerende organisaties. Er is absoluut te weinig aandacht voor de groep die juist buiten de discussie wordt gehouden. De groep bedrijven en of individuen die nu in het meest gunstige geval terecht komt bij een verzekeraar voor een pensioenvoorziening. Wie spreekt nu voor deze groep, en wie bedenkt nu voor hun een mooie oplossing?  Verzekeraars hoor je nog niet zo veel. Waarom niet? Het lijkt erop dat met de huidige keuzes die gemaakt worden in het nieuwe pensioenakkoord het balletje voor de verzekeraars toch wel de goede kant op rolt.

De verzekeraars zien deze discussies met gemengde gevoelens aan. Fondsen (sectoren) die een verplichtstelling kennen, zijn daarmee veeleisend en geen favoriete klanten voor een verzekeraar. Te veel vingers in de pap, te weinig marge gezien de constante druk op de uitvoeringskosten, te veel regeldruk. Veel liever hebben verzekeraars de klanten die in willen stappen op een ‘maatwerk’ oplossing van de verzekeraar. Zo veel mogelijk standaard, geen complexe regelingen en aanvullende regelingen, geen gedoe. Pensioenen worden door de verzekeraars gezien als een extra vorm van verzekering, die prettig aangeboden kan worden in combinatie met alle andere verzekeringen. Er is namelijk geen verzekeraar die geen pensioenproduct aanbiedt.

Met de huidige verschuiving van Defined Benefit* pensioen naar Defined Contribution** pensioen, worden de deelnemers van pensioenfondsen opeens interessant voor de verzekeraar. Het nieuwe stelsel lijkt zeer veel op de pensioenverzekeringen die ze toch al aanboden, en als we het nog eens kunnen worden over de vereenvoudiging van de regelingen, dan heb je er zomaar een interessante populatie bij, aan wie je aanvullende verzekeringsproducten kunt gaan slijten. Alle fondsen en uitvoerders kijken op dit moment om zich heen, fuseren of heffen zichzelf op. TKP is onderdeel geworden van het Aegon conglomeraat, AZL van NN, en PGB werkt nu al intensief samen met Achmea. Zo blijven straks de grote pensioenuitvoerende organisaties  over (denk aan APG, PGGM, MN), die zich ook moeten gaan beraden op hun toekomst.

Er zijn pensioenuitvoerders, die zich exclusief willen verbinden aan een pensioenfonds, of andersom: pensioenfondsen die graag willen dat een uitvoerder exclusief voor hun werkt (herZAFfen). Een route die de grote uitvoerders zouden kunnen kiezen, is om zich exclusief te binden aan een groot fonds. Een andere route is het aanbieden van aanvullende financiële producten, of inzetten op financieel advies. Als dat een route zou zijn, dan heeft APG fout gegokt: APG heeft in de laatste jaren afscheid genomen van de hypotheken (Obvion) en recentelijk van de inkomensverzekeringen (Loyalis). Ook hebben ze de ambities om een (zaken)bank te worden, laten varen. Misschien krijgen ze wel spijt. Voor deze partijen rest straks alleen het excellent uitvoeren van een of meerdere vereenvoudigde pensioenregelingen. Of zich te richten op het buitenland, maar dat doen de verzekeraars ook.

Als het gaat om de ombouw naar het nieuwe pensioenstelsel, dan staan de verzekeraars er beduidend beter voor. Bekende materie: pensioen lijkt op een verzekering, er is sprake van individueel kapitaalopbouw, premies innen, uitkeren, niets is nieuw voor de verzekeraar, en de systemen zijn er grotendeels al. Alleen nog afwachten welke weg wordt gekozen voor het ‘invaren’ van het oude stelsel naar het nieuwe. De daarbij gepaard gaande kosten zijn makkelijker te slikken voor een verzekeraar dan voor een pensioenuitvoerder: de positieve business case in combinatie met andere verzekeringsproducten is voor de verzekeraar makkelijker gemaakt.

Kijkend in de glazen bol zie ik de rol voor de grote pensioenuitvoerders afnemen, en de rol voor de verzekeraars aanmerkelijk toenemen. CGI heeft in de afgelopen periode stevige stappen gezet in het bestendigen van haar positie in het pensioenendomein, niet in de laatste plaats door mee te investeren in een generieke oplossing voor pensioenadministraties. CGI werkt als pensioenpartner voor zowel de verzekeraars als voor de pensioenuitvoerende organisaties, en streeft naar excellente toekomstgerichte pensioenuitvoering.  Bent u benieuwd naar de wijze waarop CGI denkt over excellente pensioenuitvoering, en op welke wijze CGI dit innovatief vorm geeft, neem dan contact met mij op voor een afspraak.  

Ik ben benieuwd hoe deze partijen in de markt zullen gaan opereren, en of mijn glazen bol goed werkt.

 

  * Defined Benefit pensioen: je weet wat je betaalt en je weet wat je krijgt - collectief

** Defined Contribution pensioen: je weet wat je betaalt, maar je weet niet wat je krijgt, omdat het afhankelijk is van beleggingsresultaat - individueel

Over de auteur

Marcel Sommeling

Marcel Sommeling

Vice President Consulting Services – Insurance & Pensions

Marcel is per 1 maart 2021 verantwoordelijk voor de visie en koers van CGI Nederland in de markt van Insurance & Pensions. Tevens is hij verantwoordelijk voor Mergers & Acquisitions in Nederland en werkt hij aan strategische sourcingtrajecten in binnen- en buitenland. ...