Marcel Sommeling

Marcel Sommeling

Vice President Consulting Services – Insurance & Pensions

In mijn vorige blog heb ik de voorspelling gedaan dat de rol van grote pensioenuitvoerders in de toekomst afneemt en de rol van verzekeraars juist toeneemt als het gaat om pensioenuitvoering. Grote pensioenuitvoerders beraden zich op hun toekomst. De vooruitzichten zien er niet altijd even rooskleurig voor ze uit. Excellente pensioenuitvoering, dat is waar ze zich op kunnen richten. Maar wat is dat? In deze blog geef ik tien tips voor de vorming van een excellente pensioenuitvoering.

1 Zet de klant centraal in de architectuur

De architectuur van veel pensioenadministraties is vaak geënt op de volgorde ‘fondsen - regelingen - werkgever – deelnemer’. Het fonds met haar regeling(en) staat centraal. Het nieuwe pensioenakkoord verlegt de aandacht van het fonds naar de deelnemer, die daarmee klant wordt. Dus in een nieuwe architectuur is de volgorde precies andersom: de deelnemer staat centraal. Hebt u nog een administratie die geënt is op de oude volgorde, dan is ombouw en het verleggen van de focus een noodzaak.

2 Herdefinieer het begrip ‘deelnemer’

Nu de klant centraal staat, en er ook niet altijd een relatie bestaat met de andere eenheden als werkgever - regeling - fonds, is het van belang de opbouw (kapitaal - aanspraak) goed in beeld te hebben en inzichtelijk te maken. Als een dergelijke, op de persoon gerichte administratie niet bestaat, moet deze aangebracht gaan worden. Herdefinieer dus het begrip ‘deelnemer’, en u zult merken dat het datamodel er anders uit gaat zien.

3 De deelnemer aan de knoppen

De deelnemer heeft straks veel meer invloed op de wijze waarop zijn pensioen wordt vormgegeven. Ondanks het feit dat we het misschien anders zouden willen, is de gemiddelde deelnemer nog steeds niet geïnteresseerd in het onderwerp ‘pensioen’. Met tip 2 in het achterhoofd is het van belang de deelnemer continu te verleiden toch enige aandacht te besteden aan zijn/haar pensioen. Doelgroep gerichte, eenvoudige en correcte deelnemer communicatie is van cruciaal belang. Hierbij is de keuze en de inrichting van het kanaal, of een multi-channel benadering, doorslaggevend. Besteed dus veel aandacht aan de communicatie met uw deelnemer. Het doel hierbij moet zijn de deelnemer te verleiden om zelf aan de knoppen te draaien.

4 Fondscommunicatie is secundair

Fondsen communiceren van oudsher houterig met hun deelnemers (en werkgevers). Fondsen, die hun uitvoering uitbesteden aan pensioenuitvoerende organisaties, laten de ‘mijn’ omgevingen (bijv. MijnPFZW, MijnABP) bouwen, onderhouden en hosten bij de uitvoerder, en deze ‘mijn’ omgevingen zijn via de fondswebsite te benaderen. Nu de focus verlegd wordt naar de deelnemer, is het fonds voor de deelnemer feitelijk steeds minder relevant. Maak daarom onderscheid tussen datgene wat u als fonds zou willen communiceren en datgene wat relevant is voor de deelnemer. En kijk als fonds kritisch naar uw website. Fondscommunicatie is echt secundair. Dus niet van de website van het fonds naar de Mijnomgeving, maar andersom.

5 Maak werk van STP

Het merendeel van de processen bij pensioenuitvoerende organisaties kan volledig geautomatiseerd en real time worden verwerkt (Straight Through Processing). Organisaties die geen zicht hebben op het aantal en de geautomatiseerde verwerkingsgraad van hun processen, hebben nu veel huiswerk: breng alle processen in kaart, automatiseer de procesuitvoering, en voorzie in een proces regie laag: de samenhang en werking van de STP processen moet gestuurd en bewaakt worden. Het achterliggende applicatielandschap dient hierop aan te sluiten.

6 Integreer RPA

Hoewel afnemend, blijft er altijd nog wel een papierstroom bestaan. Waar vroeger RPA (Robotic Process Automation) werd gezien als het automatiseren van onhandige, handmatige processen, is het nu zaak deze wijze goed te verankeren en in te bedden in de uitvoering, in combinatie met tip 5.

7 Denk na over Shared Services

Processen die alle uitvoerders hebben, maar die niet leiden tot onderscheidend vermogen, zijn mogelijk de moeite waard om onder te brengen in een Shared Service Center. Denk hierbij aan excasso straten, printstraten voor UPO’s en andere communicatie naar deelnemers, processen als waarde overdracht, etc. Kortom: zelf doen, samen doen of uitbesteden, deze vraag is nu belangrijker dan ooit.

8 Behoud aandacht voor reguliere bedrijfsprocessen

Naast pensioenadministratie, hebben alle uitvoerders ook reguliere bedrijfsfuncties zoals HR, facilities, de financiële administratie, marketing en productmanagement. Maar ook de ‘standaard ICT’ functies zoals werkplekautomatisering of rekencentrum. Deze processen krijgen minder aandacht in het geweld van het werk aan de primaire processen. Houd aandacht voor deze processen, temeer omdat er ongemerkt veel geld mee is gemoeid.

9 Grijp kansen

Het is niet allemaal kommer en kwel. De pensioenmarkt is reactief en behoudend, en ziet iedere verandering al snel als een bedreiging. Het nieuwe pensioenakkoord biedt kansen, maar je moet ze wel grijpen. Verzekeraars hebben dat beter door dan de oude pensioenfondsen en hun uitvoerders. Leer dus van andere sectoren, grijp kansen en loop óm de beren op de weg heen.

10 Laat u inspireren

De belangrijkste tip. Vermijd het ‘not invented here’ syndroom. Sta open voor nieuwe, ongebruikelijke ideeën, juist van partijen waarmee u in het verleden geen zaken deed. Neem afscheid van de dinosaurussen binnen uw organisatie en daarbuiten. Nodig eens een andere partij uit dan uw vaste pensioen adviesbureau dat al jaren in deze markt opereert, en laat u verrassen en inspireren door frisse ideeën.

CGI heeft mooie stappen gezet op het gebied van pensioenuitvoering. Wij willen graag uw gesprekspartner hierin zijn. Neem contact met mij op als u eens van gedachten wilt wisselen over de aanpak van pensioenuitvoering.

Over de auteur

Marcel Sommeling

Marcel Sommeling

Vice President Consulting Services – Insurance & Pensions

Marcel is per 1 maart 2021 verantwoordelijk voor de visie en koers van CGI Nederland in de markt van Insurance & Pensions. Tevens is hij verantwoordelijk voor Mergers & Acquisitions in Nederland en werkt hij aan strategische sourcingtrajecten in binnen- en buitenland. ...