Gebaseerd op RCDA

Risk- and Cost-Driven Architecture (RCDA) is CGI’s unieke aanpak voor architectuur in zowel traditionele als agile omgevingen. De RCDA visie op architectuur als middel om risico’s en kosten te beheersen vormt de basis van CGI’s onafhankelijke architectuur-assessments.

Bij het ontwikkelen van de architectuur van complexe ICT-gebaseerde oplossingen ontstaat binnen het team vaak een vorm van tunnel-visie. Deze tunnel-visie komt voort uit een toestand van ‘flow’ waarin het team vlot voortgang kan maken, zonder al te lang stil te staan bij iedere individuele ontwerpbeslissing. Het risico dat bepaalde gevaren of mogelijkheden in deze toestand over het hoofd worden gezien, kan worden gemitigeerd door op cruciale momenten een ‘outside view’ te organiseren. CGI werkt al jaren volgens deze aanpak en helpt organisaties met onafhankelijke architectuur-assessments, waarbij deskundigen van buiten het team helpen om voorheen ongeziene kanten van een architectuur aan het licht te brengen.

Resultaten

De meerwaarde van architectuur-assessments van CGI in termen van tijd, geld en kwaliteit komt voort uit de ruime ervaring die CGI met architectuur-assessments heeft, de risico- en kostengebaseerde inslag van de aanpak, en het door wetenschappelijk onderzoek aangetoonde effect ervan:

  • Inzicht in de wijze waarop de belangen van stakeholders zijn afgewogen in de architectuurbeslissingen;
  • Inzicht in de toekomstvastheid van de architectuur en van verwachte ontwikkelingen en afhankelijkheden;
  • Inzicht in de risico’s en kansen van een architectuur;
  • Advies over te nemen stappen om de risico’s te mitigeren en de kansen te benutten.

CGI’s onafhankelijke architectuur-assessment geeft organisaties een solide basis voor besluitvorming over de architecturen van hun bedrijfskritische oplossingen.