CGI werkt sinds 2020 samen met Achmea en InAdmin RiskCo aan de ontwikkeling van een nieuw pensioensysteem. Het systeem heeft de naam RAP, wat staat voor Rapid Administration Platform.

Samenwerking
RAP gaat zo snel mogelijk de huidige pensioensystemen van Achmea vervangen. InAdmin Riskco was al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van RAP; medio 2020 is de samenwerking met Achmea en CGI vormgegeven en is CGI eigenaar van de RAP-software geworden. De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 20 jaar. Deze lange duur staat garant voor continuïteit naar de klanten van de betrokken Pensioenuitvoerders. Achmea heeft de intentie de administratie van al haar klanten over te brengen naar RAP, voor zowel de DB als de DC regelingen.

CGI is de IT partner voor deze partijen en verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van RAP, dat straks wordt geleverd in een SAAS constructie. Dat houdt in dat RAP draait vanuit datacenters die door CGI worden beheerd en de software wordt voor de diverse pensioenuitvoerders ter beschikking gesteld via hun eigen ‘silo’. Dat maakt mogelijk dat er wordt gewerkt met een generieke ‘core’ applicatie. Daarnaast is maatwerk per klant mogelijk. Dit maatwerk kan ook grotendeels door de klant zelf worden verricht, bijvoorbeeld de inrichting van een specifieke workflow of de klantportalen.

Wat maakt RAP nu zo bijzonder?
In de eerste plaats richt RAP zich op flexibiliteit. Dat lijkt een open deur, maar met het toekomstige nieuwe pensioenakkoord in zicht is dat een zeer belangrijke factor. Het systeem moet in staat zijn zowel de oude als de nieuwe wereld te bedienen, en daarnaast de overgangsperiode faciliteren. Dat stelt hoge eisen aan de opzet en inrichting van de architectuur, die ten grondslag ligt van dit systeem. Deze architectuur is gebaseerd op ‘best of breed’ principes. Er zijn keuzes gemaakt die RAP toekomst vast maken. Zo is RAP is een open platform, multiclient (geschikt voor fondsen, verzekeraars, zowel DB, DC / verzekerde regelingen), multi-asset manager en werkt met multi-investment companies. Andere belangrijke principes die ervoor zorgen dat RAP flexibel en schaalbaar is, zijn:

  • Modelgestuurde, aanpasbare software op verschillende niveaus, gecombineerd met volledige DB en DC rekenraamwerken (waaronder URM)
  • Mogelijkheden om specifieke behoeften van individuele en collectieve/sectorgebaseerde pensioenregelingen flexibel te configureren
  • Op feiten gebaseerde administratie, waarbij de mogelijkheid bestaat wijzigingen met terugwerkende kracht (TWK's) makkelijk af te handelen
  • Geldigheid (bijv. datum-tijd van ingang) en systeem/recordtijd (datum-tijd van vastlegging)
  • Berekeningen op aanvraag (geen opslag van afgeleide gegevens), single point of truth en ‘separation of concern’ voor procesinformatie, regels/berekeningen en datadomeinen
  • Complete digitale communicatie voor deelnemers, werkgevers en pensioenfondsbestuur of pensioenuitvoerders, volledig geautomatiseerd en gearchiveerd
  • Reproduceerbaarheid van berekeningen, gegarandeerd over de gehele levenscyclus – inclusief uittreksels en rapportages
  • Geïntegreerde, volledig geautomatiseerde gegevens aanlevering vanuit werkgevers mogelijk (koppeling salarissystemen), conform UPA best of breed, ultramoderne componenten met bewezen staat van dienst, hoge automatisering (workflow based, configureerbaar) en STP > 90% over het gehele systeemlandschap.

Launching customers
Bovenstaande lijst is niet volledig, maar het is bedoeld om een indruk te geven van de mogelijkheden die RAP biedt. RAP zal live gaan met de eerste klant medio 1e kwartaal 2022. Achmea is de ‘launching customer’ van RAP, en het systeem zal op de markt worden aangeboden als het zichzelf bewezen heeft. En de markt is, gezien de flexibiliteit die het systeem biedt, niet alleen beperkt tot de Nederlandse markt.

Met deze ontwikkeling toont CGI aan dat het een serieuze partij is in de pensioenenmarkt. Met het voeren van een eigen IP (Intellectual Property) biedt CGI pensioenuitvoerders binnen en buiten Nederland uitstekende mogelijkheden om de dienstverlening naar een hoog niveau te tillen tegen aanvaardbare kosten. Wilt u meer weten over RAP of onze dienstverlening aan de pensioensector, neemt u dan contact op met Giliam Oostema of Marcel Sommeling.