Van bruggenonderhoud tot vegetatiemonitoring en van veilig transport tot de veiligheid van militairen. Satellietdata levert een waardevolle bijdrage aan heel verschillende maatschappelijke vraagstukken, zo bleek tijdens het iBestuur congres.

Tijdens een van de iBestuur congressessies spraken vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Netherlands Space Office (NSO) en CGI over satellietdata nu en in de toekomst. Een domein waarin Nederland vooroploopt in de wereld dankzij innovatieve ondernemers en een overheid die vraag gestuurde ontwikkeling stimuleert.

Volgens Bas van der Hoeven, verantwoordelijke voor de ruimtevaartafdeling van CGI, liggen er volop kansen voor satellietgegevens: ‘De satellieten van bijvoorbeeld Copernicus en Galileo zijn in de ruimte, de data is al beschikbaar. Je hoeft het “alleen nog maar” te gebruiken.’ Volgens Van der Hoeven is de kracht van satellietdata dat deze gegevens objectief zijn, groot oppervlakte kunnen dekken en consistent vergaard worden: ‘Satellieten doen continue waarnemingen, waardoor je gegevens makkelijk kunt vergelijken.’

Rijkswaterstaat staat op het punt om satellietdata te integreren in verschillende werkprocessen. Chief data officer Roeland Allewijn: ‘Ik vind het heel bijzonder dat je met satellieten van achthonderd kilometer hoog tot op de millimeter nauwkeurig deformaties kunt detecteren. Rijkswaterstaat moet bruggen, viaducten, asfalt en kunstwerken onderhouden. Voor ons is dit een mooie techniek die leidt tot veel efficiëntere werkprocessen.’

Ook Jasper van Loon, directielid van het NSO, zegt zo nu en dan nog verrast te zijn door de vele toepassingsmogelijkheden van satellieten: ‘We kregen eens een aanvraag van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inspecteurs wilden bouwplaatsen monitoren. In welke fase is de bouw? Vindt er illegale arbeid plaats? Ook dat kunnen satellieten waarnemen.’

Naast de vele mogelijkheden van satellietdata, gingen de panelleden in op de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de Nederlandse ruimtevaart. En initiatieven zoals het Satellietdataportaal en de SBIR-regeling van het NSO, die de drempel verlagen om nieuwe satelliettoepassingen te ontwikkelen en te testen.

De panelsessie over satelliettoepassingen op het iBestuur congres werd mogelijk gemaakt door CGI. Terugkijken kan hier: ‘Satellietdata sleutel voor maatschappelijke vraagstukken’.