Overheid

Media center

IT-dienstverleners CGI en ilionx hebben gezamenlijk een belangrijke raamovereenkomst voor resultaatgerichte ICT/IV projecten bij de Rijksoverheid gewonnen. Per april 2022 gaan diverse ministeries en zelfstandige bestuursorganen gebruikmaken van deze raamovereenkomst, die is gegund aan in totaal 7 partijen. De combinatie...

Logius heeft Atos, Capgemini, CGI en Visma de aanbesteding gegund voor de applicatiediensten voor het domein gegevensuitwisseling. Met deze raamovereenkomst investeert de overheid in de herbouw en (door)ontwikkeling van voorzieningen binnen het domein gegevensuitwisseling. Het betreft initieel de herbouw en...

CGI Nederland heeft een overeenkomst gesloten met het Franse Thales Alenia Space voor de doorontwikkeling en het onderhoud van de besturingssoftware ter beveiliging van het Galileo satellietnavigatiesysteem. Deze opdracht heeft een waarde van circa 14 miljoen euro en loopt tot...

De gemeente Groningen en Fujitsu hebben afgelopen donderdag het zesjarige contract getekend voor de uitbesteding van het grootste gedeelte van de generieke ICT-voorzieningen.

Cyber Situational Awareness Fusion Architecture (CySAFA) will enable large amounts of data to be analysed for Defensive Cyber Operations London, United Kingdom, 14 June 2016 CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) has been awarded a 2 year contract, by the UK...

Rijkswaterstaat gaat een samenwerking aan met CGI voor het ontwikkelen van geïntegreerde areaalinformatie voor de Nederlandse infrastructuur zoals snelwegen, bruggen, sluizen en tunnels. Beide bedrijven hebben in juni 2018 een 3-jarige overeenkomst getekend met een optionele verlenging tot 10 jaar...

06 March 2017 CGI heeft de aanbesteding gewonnen voor het ontwikkelen en beheren van Burgernet 2.0. Het huidige Burgernetsysteem ontwikkelde de IT-dienstverlener in 2009 en biedt burgers, gemeenten en politie de mogelijkheid landelijk samen te werken om de veiligheid, leefbaarheid en zelfredzaamheid te...

01 March 2017 Myler en CGI zijn geselecteerd als één van de leveranciers voor het leveren van ICT-professionals voor de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) binnen de Rijksoverheid. De geraamde totale opdrachtwaarde bedraagt 320 miljoen euro gedurende een looptijd van vier jaar. Met ingang...

22 November 2016 De combinatie Myler, Atos, CGI stelt tijdelijke ICT-professionals ter beschikking aan Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) als onderdeel van het ministerie van BZK. De geraamde totale opdrachtwaarde bedraagt 180 miljoen euro gedurende de looptijd van vier jaar. Met ingang van 1...