Utrecht, 29 March 2022

IT-dienstverleners CGI en ilionx hebben gezamenlijk een belangrijke raamovereenkomst voor resultaatgerichte ICT/IV projecten bij de Rijksoverheid gewonnen. Per april 2022 gaan diverse ministeries en zelfstandige bestuursorganen gebruikmaken van deze raamovereenkomst, die is gegund aan in totaal 7 partijen. De combinatie CGI en ilionx behaalde de beste score. Met het winnen van deze aanbesteding breiden CGI en ilionx hun kernsector Overheid verder uit.

Uitstekende score basis voor vertrouwen

De aanbesteding, officieel genaamd ‘VWS Plus, resultaatverplichte ICT-/IV-opdrachten’ is opgezet door het Inkoop Uitvoeringscentrum EZK (IUC EZK), een onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De raamovereenkomst is Europees aanbesteed en heeft een geraamde omvang van ongeveer 192 miljoen euro over een looptijd van vier jaar. In totaal nemen tien overheidsinstanties deel aan deze aanbesteding en vormen daarmee de Rijksoverheidsmantel, te weten:

  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
  • Ministerie van Algemene Zaken,
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
  • Ministerie van Defensie,
  • Ministerie van Financiën,
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat),
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid (Centraal Justitieel Incassobureau),
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
  • Sociale Verzekeringsbank.

Van de zeven inschrijvingen op deze aanbesteding is de combinatie van CGI en ilionx geëindigd op de eerste plaats. De uitstekende score, waaronder tweemaal een 8, en voor een ander onderdeel zelfs een 10, vormen de basis voor het vertrouwen in deze combinatie. Met name op het gebied van kwaliteit, met subonderdelen kennis en resources, weten CGI en ilionx  zich positief te onderscheiden.

Werken aan resultaatgerichte maatwerkactiviteiten

De opdrachten kennen een contractuele verplichting tot het opleveren van een vooraf bepaald resultaat (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een inspanningsverplichting). Het gaat hierbij om maatwerkprojecten rondom Ontwikkeling en Beheer, ICT Infrastructuur, Cloud, Business Intelligence en Data Science, diverse vooronderzoeken en overige ICT projecten.

Wilco Riemersma, Vice President Government CGI Nederland: “De overheid staat voor grote ICT uitdagingen, zeker in deze krappe arbeidsmarkt. De combinatie van ilionx en CGI aangevuld met het hoogwaardige achterliggende partner-ecosysteem zorgt ervoor dat we uitstekend gepositioneerd zijn om opdrachten niet alleen te winnen, maar vooral ook met vertrouwen te leveren.”
 

Jos Kuijlenburg, Vestigingsdirecteur bij ilionx: “Wij zijn trots dat we deze aanbesteding voor de Rijksoverheid samen met CGI hebben gewonnen. Uit zeven inschrijvingen op deze mantel is de combinatie van CGI en ilionx op nummer één geëindigd, een indrukwekkend resultaat. CGI en ilionx, en onze specifieke onderaannemers, kijken daarom vol vertrouwen uit naar een intensieve samenwerking met alle deelnemende ministeries en andere overheidsinstanties.”

Over CGI

CGI, opgericht in 1976, is één van de grootste onafhankelijke zakelijke en ICT-dienstverleners ter wereld. Met 82.000 consultants en professionals wereldwijd levert CGI een volledig portfolio, van strategische IT en business consulting tot systeemintegratie, managed IT en business process services en oplossingen. CGI werkt lokaal nauw samen met haar klanten en vult dit aan met haar wereldwijde distributienetwerk, waarmee zij haar klanten helpt hun resultaten te versnellen en te digitaliseren. De gerapporteerde omzet van CGI is over het fiscale jaar 2021 C$12.13 miljard. CGI-aandelen zijn genoteerd aan de TSX (GIB.A) en de NYSE (GIB). Kijk op www.cgi.com/nl of volg CGI op LinkedIn, Twitter of Facebook.

Over ilionx

ilionx is een IT-dienstverlener die organisaties helpt voorop te blijven lopen. Sinds haar oprichting in 2002 ondersteunt ilionx haar klanten als digitale partner op het gebied van business innovations, applications, data analytics, cloud & security en architecture & integration. ilionx biedt specialistische kennis, is wendbaar en flexibel én heeft de slagkracht en schaalgrootte voor het succesvol implementeren van grote projecten. Dit heeft al tot veel geslaagde projecten geleid voor zorginstellingen, lokale overheden en bedrijven, zoals onder andere NN, KLM, UMCG, ABN AMRO, ASML, Sligro Food Group, KPN, VodafoneZiggo, diverse gemeenten en een groot aantal ziekenhuizen. Sinds 2017 heeft Egeria een meerderheidsbelang in ilionx. In 2018 fuseerde ilionx met QNH Consulting en in 2019 nam het bedrijf ICTZ over.  Later sloten ook integratiespecialist Rubix, adviesbureau Le Blanc Advies, Salesforce-partner Redbook ICT en Hyperautomation-specialist You-Get zich bij ilionx aan. Het bedrijf heeft ruim 1.100 medewerkers in dienst en werkt vanuit tien locaties waaronder; Groningen, Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Maastricht, Den Bosch, Eindhoven en Hoorn. Kijk op www.ilionx.com of volg ilionx op LinkedIn, Twitter of Facebook.

Voor meer informatie:

Freja Bellinga
External Communications and PR
T: 06 1380 9739
E: freja.bellinga@cgi.com

Marcommit

Erwin Randwijk
T: 035 5822730
E: ilionx@marcommit.nl