Overheid

Media center

Defensie start het ene na het andere innovatieproject. Het Commando Landstrijdkrachten heeft er zelfs een speciale afdeling voor in het leven geroepen: Concept Development & Experimentation (CD&E). In deze rubriek belicht Landmacht bijzondere trajecten die deze sectie initieert of ondersteunt...

Gebrek aan financieel inzicht is een belangrijke oorzaak van schulden. Burgers kunnen met hulp van de Groningse Kredietbank (GKB) hun schulden oplossen en hun uitgaven weer onder controle krijgen. De GKB wil hen graag coachen naar financieel gezond gedrag, maar...

CGI is momenteel betrokken als onderaannemer bij drie ‘Beter Benutten’ projecten van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het mobiliteitsprogramma ‘Beter Benutten’ richt zich op een betere bereikbaarheid van de drukke regio’s en steden in Nederland. In de regio’s Utrecht...

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) De Rijksoverheid heeft de ambitie om in 2017 volledig digitaal te werken en digitaal te communiceren. Dit streven past bij een samenleving die steeds meer zaken online regelt. Om aan de voorkant digitaal...

Optimaal vastgoedbeheer voor de vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid Effectief vastgoedbeheer kan overheden op een duurzame en kostenbesparende manier van goede werklocaties voorzien. De sleutel tot succes? De juiste data. Samen met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de vastgoedorganisatie van de Nederlandse Rijksoverheid...

Intelligent Beslis en Ondersteunend systeem beschermt Nederland tegen overstromingen De Maeslantkering is onderdeel van de Deltawerken en een van de grootste bewegende bouwwerken in de wereld. De kering sluit de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland af bij storm en...

Burgernet is een netwerk van burgers dat onder meer opsporingsacties van de politie ondersteunt. Na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind kan de centralist van de politiemeldkamer een Burgernetactie opstarten. De actie wordt verspreid via verschillende...

Rijkswaterstaat krijgt slimme, duurzame oplossing voor openbare ruimte Rijkswaterstaat (RWS) Over Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat beheert de hoofdverkeersverbindingen en het landelijke watersysteem van Nederland. Naast bescherming van Nederland tegen overstromingen en de zorg voor voldoende schoon water, werkt Rijkswaterstaat aan een vlotte...