IT Asset management levert efficiëntie en kostenbesparingen

CGI's IT Asset Management Services leveren inzicht, beheersbaarheid en voorspelbaarheid mbt software en hardware assets, waarmee efficiëntie en kostenbesparingen bereikt worden.

Onze diensten integreren financiële, contractuele en gebruiksgegevens ter ondersteuning van de life-cycle van IT assets en strategische IT-besluitvorming.

Onze diensten transformeren reactieve organisaties tot organisaties die de meeste waarde uit hun assets halen en de assets voor hen laten werken.

 

Ons IT Asset Management Framework bevat best practices en diensten voor:

  • Professionaliseren van uw IT Asset Management organisatie
  • Verminderen van softwarekosten en om deze voorspelbaar te maken
  • Voldoen aan alle relevante licentievoorwaarden, hoe complex ook
  • Adequaat en effectief omgaan met de volgende software audit
  • Inzicht en overzicht, op basis van de laatste hardware asset informatie

 

Onze SAM as a Service (SAMaaS) bevat deze bewezen voordelen:

  • Kostenbesparing (gemiddeld 30% in het eerste jaar)
  • Financiële voorspelbaarheid (geen onverwachte kosten)
  • Gecontroleerde SaaS-kosten (schaduw SaaS ontrafelen)
  • Geen software-audits (bespaar tijd en geld)
  • Dashboards (weet wat je bezit en wie het gebruikt)
itam
IT Asset Management Consultancy

Succesvol IT Asset Management is het resultaat van de juiste organisatie, regelgeving en processen.

CGI’s ITAM consultants zijn gespecialiseerd in het adviseren van de veranderingen die een bedrijf moet ondergaan om de meest efficiënte ITAM organisatie te implementeren dat past bij het bedrijf.

De ITAM consultancy services zijn de eerste stappen richting een professionele ITAM organisatie dat leidt tot besparingen en optimalisaties.

Een voorbeeld van de ITAM-consultancy die we leveren staat beschreven in de factsheet ITAM Health Check.

Deze health check is gericht op bedrijven die een lange termijn strategie aan het ontwikkelen zijn en een ITAM organisatie willen opbouwen. Meer informatie over strategische ontwikkelingen staat in de factsheet Strategic ITAM.

Compliance Assessment & Advise

Hedendaagse IT Managers hebben te maken met een groeiende vraag naar kost optimalisaties, het voorkomen van ongeplande kosten terwijl ook van ze wordt verwacht dat ze meegaan met de nieuwe technieken. License Compliance rapporten geven inzicht in de licenties in vergelijking met de installaties waarmee kostenbesparingen en risico beperkende maatregelen gerealiseerd worden terwijl gevalideerd wordt of het bedrijf klaar is om over te stappen op nieuwe technieken.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Compliance Reporting.

Compliance Management is gebaseerd op o.a. de voorwaarden van de producten die worden gebruikt. Deze verschillen erg per software publisher. CGI heeft ervaring met alle grote en kleine software publishers, zoals blijkt uit de volgende factsheets:

On-call Audit Support

Software Audits kunnen leiden tot hoge en ongeplande kosten. CGI helpt met onze Audit Defense Strategy.

We zorgen ervoor dat een audit wordt uitgesteld zodat er meer tijd is om voor te bereiden. Dit leidt er vaak ook toe dat een auditor de pogingen om het bedrijf te auditen staakt.

Door de ITAM organisatie, regelgeving en processen goed te implementeren is audit support doorgaans niet nodig.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Audit Support.

Spend & Contract Management

De voorwaarden beschreven in een software contract  zijn vaak lastig te interpreteren. Voordat een contract wordt verlengd kan je binnen je organisatie veel doen om te zorgen dat je een contract af sluit dat goed past en je niet te veel betaalt.

Uiteraard moet goed gekeken worden naar het huidige gebruik, maar ook naar het toekomstig gebruik. Vaak zijn er verschillende contractvormen mogelijk en leidt een veranderingen in aantallen tot mogelijkheden om kosten te besparen.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Contract Renewal.

Een ander onderdeel van Spend Management heeft te maken met SaaS. Makkelijk in gebruik. En ook makkelijk om te implementeren binnen een organisatie. Het gevolg van dit gemak is dat binnen één organisatie verschillende afdelingen SaaS contracten afsluiten voor vergelijkbare software. Tegelijkertijd wordt weinig aandacht besteed aan het daadwerkelijk gebruik en aan de juiste product mix.

CGI kan helpen om inzicht te krijgen in het SaaS gebruik, om de, vaak verborgen, kosten inzichtelijk te maken en om het beheersbaar te maken.

Meer hierover in de factsheet SaaS Management.

Overigens is kostenbeheersing een veel voorkomende aanleiding voor een ITAM initiatief (en terecht). Ook zonder een investering in een professionele SAM Tool kan heel veel worden bereikt. Meer hierover in de factsheet SAM Quick Start.

Hardware Asset Management

Om je IT assets goed te kunnen beheren is het van belang dat er een goede administratie is. Met de Hardware Asset Management dienst van CGI is uw CMDB altijd up-to-date. Dit is essentieel voor uw ITIL processen en voor IT Asset Management.

Goed Hardware Asset Management leidt tot het voorkomen van onnodig dure HW support contracten. Verder levert Hardware Asset Management informatie aan Software Asset Management waarmee er beter inzicht is in het gebruik van software.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Hardware Asset Management.

License Desk

Onze License Desk service helpt eindgebruikers met vragen over hun software licenties en om aanvragen van nieuwe software in behandeling te nemen en af te handelen. De License Desk zorgt ervoor dat de administratie rondom de aangevraagde software wordt bijgehouden, zodat het mogelijk is om software op te sporen die zonder geldige toestemming is geïnstalleerd.

Meer informatie is te lezen in de factsheet Licence Desk