Een aanzienlijk deel van uw IT budget gaat naar software, vaak via contracten. Uw inkoopafdeling probeert om een zo gunstig mogelijk contract af te sluiten en is daarbij afhankelijk van de business voor toekomstig gebruik en groei en van IT voor de technische inrichting. De voorwaarden van de software leveranciers verschillen aanzienlijk en gespecialiseerde kennis van deze voorwaarden is essentieel om een optimaal contract te kunnen afsluiten. Zonder deze kennis en ervaring is er risico op te hoge uitgave of op voorwaarden die niet overeenkomen met het gebruik, hetgeen een risico oplevert voor een audit. Ook bevatten contracten vaak voordelen die onbenut blijven.

CGI heeft kennis van en ervaring van met alle grote software leveranciers en kan de brug slaan tussen uw inkoopafdeling en IT/business. Met de gestructureerde aanpak wordt tijdig begonnen met de voorbereiding voor een contract vernieuwing zodat inkoop in staat wordt gesteld om met de juiste informatie de onderhandelingen in te gaan. Zo wordt rust gecreëerd en worden contracten afgesloten met de beste waarde voor uw bedrijf.

Bent u geïnteresseerd?

Download het whitepaper voor  meer informatie over verbeteringen en waardevolle inzichten die we kunnen bieden, om ook uw activiteiten te optimaliseren. Raadpleeg onze IT Asset Management pagina’s voor meer informatie over de IT Asset Management diensten van CGI.