Speciaal voor organisaties die willen beginnen met Software Asset Management heeft CGI een Quick Start service ontwikkeld. Door gebruik te maken van al aanwezige gegevens kan CGI in korte tijd een beeld vormen van de eventuele risico’s en kansen. Zonder de aanschaf en implementatie van tools kan CGI deze risico’s mitigeren en kansen benutten.

De Quick Start service van CGI richt zich in eerste instantie op het in kaart brengen van de basis: welke contracten, welke entitlements, software inventory, gebruikersgegevens etc. Nadat de fundering is neergezet, wordt eerst het laaghangend fruit geplukt om de eerste voordelen te oogsten. Denk hierbij aan software dat niet wordt gebruikt, abonnementen die worden doorbetaald voor gebruikers die uit dienst zijn, etc.

Tegelijkertijd werken we samen verder aan het verder in kaart brengen van de compliance positie op basis van de hoogste risico’s of grootste kansen. Op deze manier realiseren we snel resultaat en leveren we de inzichten waarmee een steeds completer totaalbeeld wordt gegeven. Snel resultaat met weinig investeringen.

Bent u geïnteresseerd?

Download het whitepaper voor  meer informatie over verbeteringen en waardevolle inzichten die we kunnen bieden, om ook uw activiteiten te optimaliseren. Raadpleeg onze IT Asset Management pagina’s voor meer informatie over de IT Asset Management diensten van CGI.