Sähkön hinta ja hintavaihtelut ovat tehneet energiasta erityisen kiinnostavan. Tiedonnälkä on näkynyt myös energiakonserni Helenillä, joka on yli puolen miljoonan käyttäjän asiakasmäärällään yksi toimialansa suurimmista Suomessa. Helenin visio on olla asiakaskeskeisin energiayhtiö, ja yhtiössä on panostettu asiakaslähtöiseen digikehittämiseen jo useamman vuoden ajan.

Katso jakso videona

  

 

Kuuntele podcastina

 

Kuuntele Apple podcastissa


  

 

Energiakriisi vauhditti siirtymää kohti hiilineutraalia aikakautta

“Energiakriisi on vaikuttanut käytännössä kaikkeen alkaen siitä, miten energiaa tuotetaan. Siirtyminen hiilineutraaliin energiateknologiaan ja polttoaineisiin nopeutui viime vuonna huomattavasti, ja vuodessa tapahtui muutos, jota toki osattiin odottaa, mutta jonka odotettiin tapahtuvan vuosikymmenen aikana”, Helenin Chief Digital Officer Tuomas Teuri taustoittaa. 

Hiilineutraalilla aikakaudella energiantuotannon joustavuus kasvaa ja jouston merkitys korostuu. Fossiilisia polttoaineita käyttävät isot laitokset korvautuvat pienemmillä, hajautuneilla tuotantoyksiköillä, jolloin ohjausyksiköitä voi olla satoja, jopa tuhansia. 

Myös asiakkaat ovat nykyisin tuotantokumppaneita. He voivat tuottaa energiaa omaan käyttöönsä ja lisäksi halutessaan myydä sitä takaisin sähköverkkoon. Digitaalisten ratkaisujen avulla asiakkaat voivat sekä seurata että halutessaan itse osallistua energiantuotantoon. 

“Energiajärjestelmä muuttuu uusien toimijoiden myötä yhä kompleksisemmaksi ja sitä pitää pystyä ohjaamaan huomattavasti joustavammin. Energiaverkon ohjaaminen ja optimointi ei enää onnistu ilman dataa ja tekoälyä. Optimointikyvykkyys taas on joustavuuden kannalta aivan olennaista”, Tuomas Teuri kuvaa. 

Data tekee energiankäytöstä konkreettista, näkyvää ja hallittavaa

Helenin digimatkaa motivoi visio olla asiakaskeskeisin energiayhtiö ja tuoda uuden aikakauden mahdollisuudet asiakkaiden käyttöön. Helen onkin omien digipalveluidensa avulla jo tuonut kotitalouksien energiankulutus- ja hintavaihtelutietoja nopeammin ja läpinäkyvämmin asiakkaiden ulottuville. 

“Koska tuote, eli energia itsessään on abstrakti, asiakaskeskeisyys ei tapahdu tuotetta varioimalla; päin vastoin tuotteen on oltava mahdollisimman stabiili. Asiakaskeskeisyys tulee siitä, kuinka energiankäyttö tehdään datan avulla mahdollisimman konkreettiseksi, näkyväksi ja hallittavaksi”, Tuomas Teuri kertoo. 

Uusi energia-aikakausi ja yhteiskunnan sähköistyminen tekee digitalisaation hyödyntämisen käytännössä välttämättömäksi. Uudet ratkaisut, kuten älykiinteistöt, sähköinen liikenne sekä paikalliset energiaratkaisut ovat lähtökohtaisesti diginatiiveja ja vaativat toimiakseen digitaalisen käyttöliittymän. 

Kehitystyötä tehdään ketterästi kokeillen 

Helenin digikehittämisen periaatteena on julkaista mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. 

“Olemme huomanneet, että itsensä altistaminen asiakasarvioille auttaa oppimaan nopeasti”, Tuomas Teuri kertoo ja jatkaa: “Saamme asiakkailtamme paljon palautetta, jota myös aidosti hyödynnämme tekemisessämme – niin sen ohjaamisessa kuin priorisoinneissa.”

Kokeilukulttuurin soveltamisessa on tosin käytännössä eri tasoja toiminnon kriittisyydestä riippuen. Kynnys julkaista sähkötietoja ja kulutuskäyriä kuluttajille on matala, kun taas energiaverkon huoltovarmuutta kehitettäessä kokeilukulttuurin sijaan käytössä ovat toisenlaiset toimintamallit, joilla varmistetaan toiminnan ja energiavarmuuden jatkumien. 

“Hankkeesta riippumatta kaiken kehittämisen lähtökohta on kuitenkin hyvä yhteistyö. Kehitystyötä ei voi tehdä tekniikka edellä, muttei toisaalta myöskään ymmärtämättä tekniikan realiteetteja ja mahdollisuuksia. Tarvitaan sujuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimintojen välillä sekä asiakkaan tarpeiden ymmärtämistä”, Tuomas Teuri linjaa. 

Datan rikastaminen tulevaisuuden painopisteenä

Helenin digikanaviin tehtiin viime joulukuussa yli kaksi miljoonaa vierailua, joissa kirjautunut asiakas kävi tutkimassa omia energiankäyttötietojaan. Kiinnostus kulutustietoja kohtaan onkin osin jopa yllättänyt, ja asioinnin sujuvuuteen on Helenillä panostettu.  

Toisaalta siinä, mitä kaikkea datalla ja datan avulla voidaan tehdä, nähdään paljon potentiaalia. Miten esimerkiksi yksittäisen käyttöpaikan dataa voidaan hyödyntää tunnistamaan, että laite on rikkoutumassa. Datan rikastaminen onkin yksi trendi, johon Helenin digikehittämisessä jatkossa panostetaan. 

“Olemme erityisen ylpeitä siitä, että olemme pystyneet palveluillamme aidosti auttamaan asiakkaitamme ja vastaamaan kysyntään energiankäyttötietoja kohtaan. Digikehittämisessä hyväksi havaittu toimintamallimme on jatkossakin: rohkeasti liikkeelle ja MVP nopeasti julkaisuun sekä asiakkaiden arvioitavaksi. Keskeistä on, että saadut opit otetaan talteen ja soveltuvasti jatkokehityksessä käyttöön. Näen, että hyödyntämällä dataa entistäkin enemmän ja yhdistelemällä sitä eri lähteisiin tulemme luomaan merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme”, Tuomas Teuri päättää. 

What's Next -ajankohtaissarjan etusivulle