Videon tavoitteena on visualisoida Vihdintien aluetta ja sen kehityspotentiaalia. Toteutus perustuu CGI:n paikkatietoasiantuntijoiden tuottamaan karttadataan ja sen analytiikkaan. Tutustu CGI:n paikkatietoratkaisuihin.