Telecom-alalla panostetaan nyt 5G-teknologiaan, jolla pyritään mahdollistamaan uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen sekä asiakkaiden digitalisaation edistämisen. Pandemian myötä painopiste on siirtynyt yritysasiakkaiden liiketoiminnan turvaamiseen etätyön mahdollistamisen kautta.

Videolla asiantuntijamme Eetu Niemi kertoo CGI:n tuoreen asiakastutkimuksen havainnoista.

CGI Client Global Insights (nyk. Voice of Our Clients) kokoaa yhteen havaintoja yritysten digitransformaation tilasta ja trendeistä eri toimialoilla ympäri maailman. Tämän vuoden tutkimuksessa esitellään havainnot 1 447 haastattelusta, jotka on toteutettu kasvokkain eri yritysten ja organisaatioiden johtajien kanssa. Haastattelut jakautuvat lähes 50-50 pandemian käynnistymistä edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan. Näin ollen keskustelujen ajoitus antaa käsityksen siitä, kuinka liiketoiminnan ja IT-painopistealueet muuttuvat nopeasti markkinamuutoksia seuraten.

Lataa toimialan yhteenveto

Varaa tapaaminen