08.03.2021

CGI Suomi on sukupuolten välisessä tasa-arvossa IT-alan kärkeä, sillä jo lähes 40 prosenttia yhtiön henkilöstöstä on naisia, mikä on yli alan keskiarvon. CGI edistää monimuotoisuutta ja tasa-arvoa entisestään muun muassa kasvattamalla naisten osuutta henkilöstöstä kahdella prosentilla vuosittain sekä ylläpitämällä tasa-arvoista palkkauskulttuuria. 

Kansainvälinen naistenpäivä on tärkeä vuosittainen muistutus työstä, joka sukupuolten välisen tasa-arvon eteen on vielä tehtävänä. CGI on sitoutunut tähän työhön ja työskentelee määrätietoisesti monimuotoisuuden lisäämiseksi ja tasa-arvon edistämiseksi. Koska CGI on suurin työllistäjä Suomen IT-palveluyrityksistä, on yhtiöllä koko toimialan kannalta tärkeä rooli sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä.

”Olen ylpeä siitä, että meillä CGI:llä naisten osuus henkilöstöstä on IT-alan huippua. Täyteen tasa-arvoon on meilläkin silti vielä matkaa”, toteaa CGI Suomen toimitusjohtaja Leena-Mari Lähteenmaa. ”Omassa työssämme keskitymme erityisesti kasvattamaan naisten osuutta henkilöstöstä ja johdosta, ylläpitämään tasa-arvoista palkkauskulttuuria sekä rakentamaan monimuotoista ja inklusiivista työyhteisöä.”

Naisten osuus henkilöstöstä yli IT-alan keskiarvon

CGI Suomi pyrkii nostamaan naisten osuutta kahdella prosentilla vuosittain. Tavoitteeseen pyritään muun muassa kiinnittämällä rekrytoinnissa erityistä huomiota diversiteettiin. Naisten asemaa yrityksen sisällä edistävät myös CGI Suomen Women To Women -verkosto ja naisten mentorointiohjelma.  

”CGI:n Suomen, Puolan ja Baltian yksikön johtoryhmästä naisia on jo 38 prosenttia. Naisten osuutta kaikissa johtotehtävissä pyritään kuitenkin reilusti kasvattamaan. Kannustamme naisia johtotehtäviin ja kiinnitämme henkilövalinnoissa erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen”, sanoo Lähteenmaa.

Omien rekrytointiensa lisäksi CGI pyrkii vaikuttamaan IT-alan houkuttelevuuteen yleisesti, sillä tasa-arvohaaste on koko alan yhteinen. 

”On tärkeää, että naisia kannustetaan etenemään alalla jo uran alkuvaiheessa. Oma Future Talent -ohjelmamme on ollut jo yli 700 nuorelle polku työhön IT:n parissa”, kertoo Lähteenmaa.  ”Lisäksi alalla tarvitaan kannustavia ja inspiroivia esimerkkejä. Siksi jaamme naisten uratarinoita ja toimimme aktiivisesti esimerkiksi Mimmit koodaa -hankkeessa ja opiskelijayhteisöissä.”

Ei palkkaeroille

CGI noudattaa tasa-arvoisen palkkauksen ohjelmaa systemaattisesti. Tasa-arvoiseen palkkauskulttuuriin kuuluu rakenteellisten palkkaerojen poistamisen lisäksi tasa-arvoisen palkkauksen varmistaminen kaikissa rekrytoinneissa ja promootioissa. Tasa-arvoa edistetään myös rakentamalla monimuotoista ja inklusiivista kulttuuria. 

”Tavoitteenamme on työyhteisö, jossa kaikki kokevat yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyväksytyksi tulemista. Jokaisella työntekijällämme on tässä työssä tietenkin erittäin tärkeä rooli”, sanoo Lähteenmaa. 

Kansainvälisenä naistenpäivänä CGI nostaa globaalissa #WomenOfCGI-kampanjassa esiin inspiroivia naistyöntekijöitään ympäri maailman. Lue suomalaisten naismembereidemme tarinoita #CGInside-blogista!