13.04.2021

IT-palveluyhtiö CGI on julkistanut vuoden 2020 yritysvastuuraporttinsa, jossa kerrotaan yhtiön edistymisestä yritysvastuuasioissa. Raportissa esitetään myös CGI:n tavoite saavuttaa hiilineutraalius globaalisti vuoteen 2030 mennessä yhtiön suorien ja välillisten päästöjen osalta.

Juuri julkaistu raportti on jatkoa sille, että yhtiö allekirjoitti Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen viime vuonna. Sen myötä CGI sitoutui sisällyttämään aloitteen kymmenen periaatetta strategiaansa ja jokapäiväiseen toimintaansa. 

”Yritysvastuu on CGI:lle keskeinen arvo. Yksi strategisista tavoitteistamme on olla vastaisuudessakin huolehtiva ja vastuullinen yrityskansalainen kaikissa niissä yhteisöissä, joissa toimimme ja työskentelemme”, sanoo toimitusjohtaja George Schindler. ”Kuluneena vuonna olemme tiedostaneet paremmin kuin koskaan aiemmin, kuinka tärkeä rooli meillä on turvallisemman ja kestävämmän maailman rakentamisessa.” Yritysvastuuraportissa kuvataan CGI:n erityistavoitteita ja saavutuksia seuraavien keskeisten painopisteiden alalla:

Ihmiset

CGI on sitoutunut kannustamaan ja kouluttamaan ihmisiä hakeutumaan IT-alalle. Näitä tavoitteita edistävät aloitteet käsittivät vuonna 2020 muun muassa erilaisia mentorointi-, oppisopimus- ja harjoitteluohjelmia sekä yli 200 LUMA-tapahtumaa, joissa lähes 45 000 lasta ja nuorta opiskeli luonnontieteitä, matematiikkaa ja teknologiaa.

Suomessa CGI on edistänyt tavoitetta muun muassa nuorille osaajille suunnatulla Future Talent -ohjelmallaan sekä tukemalla Ohjelmisto- ja eBusiness -järjestön #mimmitkoodaa-hanketta. 

Vuonna 2017 CGI asetti tavoitteekseen rekrytoida 1 000 nuorta osaajaa Suomessa vuoden 2020 loppuun mennessä. Pandemiaan asti hanke eteni noin 250 rekrytoinnin vuosivauhdilla eli suunnitellussa aikataulussa ja lopputuloksen kivuten lähelle asetettua tavoitetta. 

Naisten osuus CGI:n työntekijöistä Suomessa on noussut 36 prosenttiin, mikä on reilusti teknologiatoimialan keskiarvoa (22 %) enemmän. CGI Suomen ylimmästä johdosta naisia on jo 38 %.

Yhteisöt

CGI pyrkii käyttämään taitojaan ja resurssejaan paikallisyhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen. Esimerkiksi yhtiön Dream Connectors -ohjelmassa tuetaan CGI:n henkilöstöä yritysvastuuprojektien käynnistämisessä tarjoamalla rahoitusta, teknologiaa ja vapaaehtoisia.

Vuonna 2020 CGI:n henkilöstö käytti lähes 23 000 tuntia Dream Connectors -ohjelman mukaisiin projekteihin. Kaikkiaan toteutettiin yli 100 aloitetta, joilla autettiin yhteisöjä muun muassa pandemiakriisiin reagoimisessa.

Suomessa CGI:llä on lisäksi paikallinen Get Involved -ohjelma. Sen puitteissa jokainen työntekijä voi tehdä työajallaan hyväntekeväisyystyötä valitsemassaan kohteessa päivän vuodessa. Vuonna 2020 CGI:n työntekijät ovat muun muassa olleet ympäristötalkoissa Kakslammin luonnonsuojelualueella Hämeessä, osallistuneet Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti biitsi -työhön Turussa sekä olleet auttamassa Hope ry:tä vähävaraisille perheille suunnattujen lahjoitustavaroiden lajittelussa ja käsittelyssä Helsingissä.

Ilmasto 

Globaalisti CGI on vähentänyt hiilidioksidipäästöjään 50 prosenttia vuodesta 2014, ja uusiutuvan energian osuus yhtiön energiankulutuksesta on nyt 41 prosenttia. CGI:n kestävyyssitoumus on saanut tunnustusta keskeisten ympäristöindeksien arvioinneissa, kuten Dow Jones Sustainability Index-, CDP- ja EcoVadis-arvioinneissa. 

Suomessa CGI on jo esimerkiksi siirtynyt datakeskuksissaan 100-prosenttisesti uusiutuvan sähkön käyttämiseen.

Asiakkaitaan CGI auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa lukuisin erilaisin ratkaisuin. Esimerkiksi laajasti ammattikeittiöiden käyttämä Aromi-järjestelmä auttaa vähentämään ruokahävikkiä, logistiikkaa tehostava IT4Cargo auttaa leikkaamaan kuljetusten co2-päästöjä ja Metsäkeskukselle toteutettu palvelu auttaa lisäämään hiilinieluina toimivien metsien pinta-alaa Suomessa.

CGI:n yritysvastuuraportti 2020: https://www.cgi.com/en/corporate-social-responsibility

Lisätietoa CGI:n yritysvastuutyöstä täältä.

Mediayhteydet:
Esa Luoto
PR Lead
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com