Helsinki, 12.09.2016

Kiinteistötoimitusten ja tonttijakojen hakeminen onnistuu Keravalla nyt verkossa. Sen mahdollistaa CGI:n Facta-kuntarekisterijärjestelmän uusi avoimen KRYSP-rajapinnan liityntä, jonka Keravan kaupunki otti ensimmäisenä käyttöön Suomessa.

Keravalla Lupapiste-verkkopalvelun kautta haettavissa olevia kiinteistötoimituksia ovat tontin lohkominen, kiinteistöjen yhdistäminen, kiinteistön laadun tai tunnuksen muutos, yleisen alueen lohkominen, rasitetoimitus ja rajankäynti.

Sähköisen hakemuksen tiedot välittyvät suoraan Facta Toimitustieto -järjestelmään. Toimitukseen liittyvät asiakirjat välittyvät palvelun kautta hakemuksen liitteiksi, ja toimituksen valmistuttua Factan toimituspöytäkirja ja toimituskartta siirtyvät Lupapisteen kautta hakijalle ja muille asianosaisille.

 

Lisätietoa

Facta-kuntarekisteri ja paikkatietoratkaisut

ja

Heikki Karttunen
konsultti, Facta-ratkaisut, CGI
+358 50 394 9592
heikki.karttunen@cgi.com

Media

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

tulevaisuuden kunta