Helsinki, 04.08.2016

IT-palveluyhtiö CGI ja Euroopan johtava yhdyskuntatekniikan palveluyritys Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen infrastruktuuri-, konesali- ja sovellushallinnan palveluista. Uuden sopimuksen myötä CGI toimittaa Eltelille kyseiset palvelut ensi vaiheessa Pohjoismaissa ja Baltiassa, myöhemmin muissa Eltelin toimintamaissa.

Osana sopimusta Eltelin konesalit yhdistetään CGI:n konesaleihin. CGI konsolidoi myös yrityksen IT-ympäristöt. Viisivuotisen sopimuksen arvo on noin 80 miljoonaa ruotsin kruunua (noin 8 miljoonaa euroa).

Eltel toimittaa teknologiapalveluja kriittisiin infranet-verkostoihin, esimerkiksi energia- ja teleyhtiöiden siirto- ja jakeluverkkoihin. Kasvuvaiheessa olevalle yritykselle on tärkeää, että se pystyy integroimaan yritysostokohteensa helposti ja nopeasti. Tämä edellyttää joustavia ja skaalautuvia IT-palveluja, itsepalvelutyökaluja, proaktiivista valvontaa sekä nopeaa palvelutuotantoa.

”Esimerkiksi mahdollisuus tilata palvelimia tai palveluja itsepalveluportaalista parantaa tehokkuutta sekä säästää meiltä aikaa ja rahaa”, sanoo Eltelin tietohallintojohtaja Michael Langendorf. “Myös IT-infran keskittäminen tuo meille mittakaavaetuja sekä paremman kyvyn vakaaseen palvelutuotantoon niin asiakkaillemme kuin sisäisesti.”

“Kumppanuutemme Eltelin kanssa on tähän asti koskenut Ruotsia, mutta nyt pystymme tukemaan ja nopeuttamaan heidän kehitystään ja laajentumistaan paljon laajemmin. Eltelin tavoitteet ovat korkealla, ja yritys elää kehityksen kärjessä. Siksi en ole yllättynyt, että se on myös yksi ensimmäisistä modernisoitujen infrapalvelujemme hyödyntäjistä”, sanoo CGI pohjoismaisista infrapalveluista vastaava johtaja Leena-Mari Lähteenmaa.

Lisätiedot medialle:

Esa Luoto
viestintäpäällikkö, CGI
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

 

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman 5. ja Suomen 2. suurin riippumaton ICT-palveluja tarjoava yritys. Yhtiön 65 000 asiantuntijaa palvelevat tuhansia asiakkaita maailmanlaajuisesti. Suomessa CGI työllistää yli 3 200 henkilöä 17 paikkakunnalla. CGI konsultoi asiakkaitaan liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä, integroi ja kehittää tietojärjestelmiä kattaen mm. 150 omaa IP-tuotetta sekä on asiakkaidensa ulkoistuskumppani. CGI:n liikevaihto on yli 10 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.com/fi.

 

Tulevaisuutta koskevat lausunnot
Kaikki tämän lehdistötiedotteen lausunnot, jotka eivät suoraan ja yksinomaan koske historiallisia tosiseikkoja, ovat Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) pykälän 27A ja vuoden 1934 arvopaperimarkkinalain (United States Securities Exchange Act) pykälän 21E, niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, mukaisia "tulevaisuutta koskevia lausuntoja" ja Kanadan arvopaperilakien mukaista "tulevaisuutta koskevaa tietoa". Nämä lausunnot ja tämä tieto edustavat CGI:n aikeita, suunnitelmia, odotuksia ja uskomuksia, ja niihin sisältyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joista monet ovat yhtiöstä riippumattomia. Näiden tekijöiden johdosta todelliset tulokset voivat erota huomattavasti tulevaisuutta koskevissa lausunnoissa tai tulevaisuutta koskevassa tiedossa esitetyistä. Edellä mainittuihin tekijöihin kuuluvat, niihin kuitenkaan rajoittumatta: uusien tilausten ajoitus ja mittakaava; yrityskaupat ja muut yritysjärjestelyt; kyky houkutella ja pitää päteviä hallituksen jäseniä; kilpailu nopeasti kehittyvillä IT-markkinoilla; talouden yleinen tila; valuuttakurssit ja muut riskit, jotka on mainittu lehdistötiedotteessa, CGI:n vuosittaisissa ja neljännesvuosittaisissa Johdon katsauksissa (Management's Discussion and Analysis, MD&A), CGI:n vuosikertomuksessa, U.S. Securities and Exchange Commission -elimelle toimitetussa CGI:n vuosikertomuksen lomakkeessa 40-F (tallennettu EDGAR-järjestelmään osoitteessa www.sec.gov) ja Kanadan markkinaviranomaisille toimitetussa yhtiön vuosikertomuslomakkeessa (tallennettu SEDAR-järjestelmään osoitteessa www.sedar.com), sekä kaikki edellä mainittuja koskevat olettamukset. Osan tulevaisuutta koskevista lausunnoista tai tiedosta voi tunnistaa ilmaisuista "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "ennakoida", "ennustaa", "suunnitella" ja niiden muunnelmista sekä samankaltaisista ilmaisuista. Nämä ilmaisut koskevat ainoastaan niiden päiväyksen jälkeistä aikaa. Erityisesti yhtiön tulevaa tulosta koskevat lausunnot ovat tulevaisuutta koskevia lausuntoja ja tulevaisuutta koskevaa tietoa. CGI sanoutuu irti aikeista tai velvollisuuksista päivittää tai tarkastaa tulevaisuutta koskevia lausuntoja tai tulevaisuutta koskevaa tietoa julkisesti uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seikan nojalla, ellei sovellettavassa laissa niin vaadita. Lukijoita varoitetaan luottamasta liikaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausuntoihin tai tulevaisuutta koskevaan tietoon.