Helsinki, 19.12.2013

Liikennevirasto on valinnut IT-käyttöpalvelujensa toimittajaksi CGI:n. Kilpailutuksen kohteena ollut palvelutoimitus on arvoltaan 11,8 miljoonaa euroa.

Sopimuksen myötä CGI vastaa Liikenneviraston työasemista, konesali- ja järjestelmäpalveluista sekä sisäisistä tietoliikenneyhteyksistä. Palvelukokonaisuudella on noin 700 Liikenneviraston käyttäjää sekä useita viraston sidosryhmiä. CGI:llä on pitkä kokemus Liikenneviraston ja yleensäkin julkishallinnon palvelujen toimivuuden turvaamisesta.

– Liikennevirasto pitää Suomen liikkeessä vastaamalla tie- ja rataverkosta sekä vesiväylistä. Huomattava osa sen tietojärjestelmistä on yhteiskunnan toimivuudelle kriittisiä, joten kumppanina vastuumme on suuri. Päivittäistoiminnan sujuvuuden lisäksi meidän on huolehdittava myös kokonaisvaltaisesta tietoturvasta, kertoo Leena-Mari Lähteenmaa CGI:stä.

Tarjouskilpailuun osallistui viisi palvelutoimittajaa, joista CGI saavutti korkeimmat vertailupisteet. Vertailupisteistä 45 % muodostui hintaperustein ja 55 % laatuperustein.

 

Lisätietoa

Leena-Mari Lähteenmaa
Johtaja, infrapalvelut ja liiketoimintaprosessien ulkoistaminen
Puh. 050 410 3135
leena-mari.lahteenmaa@cgi.com