09.06.2021

Fingrid kehittää yhdessä CGI:n kanssa sähkön vähittäismarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtojärjestelmää datahubia. Vuonna 2023 valmistuvien uudistuksien ansiosta esimerkiksi taloyhtiöt voivat perustaa energiayhteisöjä, jotka mahdollistavat aurinkoenergian hyödyntämisen asuntojen sähköntarpeissa aiempaa joustavammin. Lisäksi toteutetaan siirtymä vartin tasejaksoon, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana.

Suomessa otetaan helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Järjestelmää ylläpitää Fingrid Datahub Oy, ja sen kautta tullaan välittämään laajasti sähkömarkkinatietoa. 

Energiamarkkinoilla tapahtuvista suurista muutoksista johtuen Fingrid jatkaa datahubin kehitystyötä CGI:n kanssa. Jatkokehitystarpeet ovat seurausta energiamarkkinoiden sääntelystä, ja niihin lukeutuvat energiayhteisöt ja vartin tasejakson käyttöönotto. Suurten datamäärien hallitsemiseksi datahubin toteutuksessa hyödynnetään viimeisintä versiota CGI:n CMS-ratkaisusta (Central Market Solutions).

”Vuonna 2023 kuluttajille avautuu mahdollisuus perustaa energiayhteisöjä. Ne ovat kiinteistön sisäisiä, vapaaehtoisia yhteenliittymiä, jotka tuottavat esimerkiksi uusiutuvaa energiaa yhdessä, ja haluavat käyttää tuotetun energian yhteisön jäsenten hyväksi. Energiayhteisöt lisäävät näin asiakkaiden vaihtoehtoja tuottaa ja kuluttaa eri tavoin tuotettua energiaa”, johtaja Pasi Aho Fingrid Datahub Oy:stä kertoo.

”Datahubin seuraava versio valmistuu tammikuuhun 2023 mennessä. Kehitystyö valmistuu syksyllä 2022, jonka jälkeen aloitetaan testaukset Suomen energiatoimialan kanssa”, kertoo aikataulusta johtaja Riku Rokala CGI:ltä.

Vartin tasejakso tukee uusiutuvan energian kilpailukyistä hinnoittelua

Tällä hetkellä Euroopassa kasvaa sähköntuotanto, joka on riippuvaista sään vaihteluista. Samaan aikaan perinteinen sähköntuotanto, jota voidaan tarpeen mukaan säädellä, vähenee. Tämän vuoksi Suomessa ja koko Euroopassa siirrytään lyhyempään, vartin taseselvitysjaksoon. Kun energiamittausta tehdään jatkossa nykyisen tunnin sijaan vartin jaksoissa, voidaan arvottaa sähköenergian hintaa tarkemmin, edistää investointeja uuteen teknologiaan sekä lisätä kustannustehokuutta.

”Datahubin päivitysten ansiosta kuluttajalta voidaan kerätä tuntilukemia ja muuntaa ne vartin kulutuslukemiksi, kunnes kuluttajien sähkömittarit aikanaan uusitaan. Siihen asti datahub vastaa lukemien konvertoinnista. Näin mahdollistetaan tehokas taseselvityksen siirtyminen varttiin vuoden 2023 alusta”, Aho sanoo.

Ahon mukaan sähkömarkkinamalli on päivitettävä yhteensopivaksi uuden tuotantorakenteen kanssa, jotta energian tuotannon ja kulutuksen tasapainotus toimisi luotettavasti markkinahintojen ohjaamana.

”Vartin tasejakso tukee myös energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista kustannustehokkaasti”, Aho korostaa.

CGI on globaali markkinajohtaja datahub-palvelujen tuottamisessa. Rokalan mukaan Suomen hanketta seurataan ympäri maailmaa myös muissa CGI:n toimintamaissa.

”Suomi on yksi kansainvälisistä edelläkävijöistä tällä saralla. Siksi olemme erittäin iloisia siitä, että pääsemme jatkamaan menestyksekästä yhteistyötä Fingridin kanssa ja voimme auttaa suomalaista yhteiskuntaa siirtymään uusiin, kestävämpiin energiatuotannon malleihin”, summaa Rokala.

Tilauksen arvo on noin 6 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
 
Pasi Aho
johtaja
Fingrid Datahub Oy
+358 400 778417
pasi.aho@fingrid.fi

Riku Rokala
johtaja, CGI Suomi
+358 40 842 4260
riku.rokala@cgi.com 

Media
Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Datahubin tietoja käyttävät noin 70 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huhtikuussa 2015 Fingridiä käynnistämään hankkeen toteutuksen.

Fingrid Datahub Oy on Fingrid Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka on perustettu hoitamaan datahubiin liittyvää operatiivista toimintaa. Tytäryhtiön keskeisinä tehtävinä on tarjota ja kehittää sähkömarkkinoiden keskitettyä tiedonvaihtopalvelua ja siihen liittyviä muita palveluja sähkömarkkinaosapuolille sekä hallinnoida sähkömarkkinoiden tarvitsemaa rekisteröityä tietoa.

Vuonna 1976 perustettu CGI on maailman ja Suomen suurimpiin lukeutuva riippumaton IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö. Suomessa CGI työllistää yli 3 700 henkilöä 18 paikkakunnalla. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on noin 77 000 konsulttia ja asiantuntijaa. CGI tarjoaa kokonaisvaltaista palveluvalikoimaa asiakkaiden liiketoiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämiseen, integrointiin ja hallintaan. Palvelutuotannossa CGI luottaa paikalliseen läsnäoloon, globaaleihin palveluverkostoihin ja IP-ratkaisuihin auttaessaan asiakkaita saavuttamaan tuloksia ja onnistumaan digitaalisessa muutoksessa. CGI:n liikevaihto on 11,16 Mrd. C$, ja yritys on listattu Toronton sekä New Yorkin pörsseissä (TSX:GIB.A ja NYSE:GIB). Lisätietoa: www.cgi.com ja www.cgi.fi.