Helsinki, 26.10.2023

CGI on tehnyt pitkäjänteistä työtä henkilöstönsä mielenterveyden edistämiseksi. Työ on tuottanut tulosta, sillä mielenterveyteen liittyvät poissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Nyt CGI:lle on myönnetty myös Hyvän mielen työpaikka® -merkki tunnustuksena sitoutumisesta henkilöstön mielenterveyden vahvistamiseen.

Hyvän mielen työpaikan merkki on mielenterveyden edistämiseen keskittyneen Mieli ry:n myöntämä tunnustus yrityksille, jotka ovat sitoutuneita mielenterveyden edistämiseen.

“Hyvän mielen työpaikka -merkin myöntämispäätöksessä korostetaan sitä, että meillä henkilöstön mielen hyvinvointi nähdään aidosti merkityksellisenä ja strategisesti keskeisenä asiana sekä olennaisena osana yrityskulttuuria. Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen ja vahvistaminen on CGI:llä laaja-alaista, systemaattista ja suunnitelmallista”, kommentoi CGI:n HR-johtaja Saara Lindfors.

Tuloksekasta työtä mielenterveyden eteen

CGI tukee henkilöstönsä hyvinvointia laaja-alaisesti myös yhteistyössä ulkoisten kumppaneiden, kuten työterveyden ja vakuutusyhtiöiden kanssa. Tämä työ on tuottanut tulosta niin lisääntyneen hyvinvoinnin kuin kustannussäästöjenkin muodossa.

“CGI on onnistunut vähentämään mielenterveyteen liittyviä poissaoloja yhdeksän prosenttia viimeisen vuoden aikana verrattuna edelliseen vastaavaan jaksoon. Tällä hetkellä meillä onkin kymmenen prosenttia vähemmän mielenterveyteen liittyviä poissaoloja toimialan keskiarvoon verraten”, kertoo Lindfors. “Henkilöstön kohentuneen hyvinvoinnin mittaamattoman arvon lisäksi, vähentyneet sairauspoissaolot vastaavat noin miljoonan euron säästöjä. Toimet työkyvyn tukemiseksi ammatillisen kuntoutuksen kautta yhdessä työeläkeyhtiön kanssa ovat myös alentaneet työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkaamme.”

CGI:n hyvinvointiohjelmasta tukea erilaisiin elämäntilanteisiin

CGI:n hyvinvointiohjelmaan sisältyy sekä ennaltaehkäisevää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä että reagoivaa työkykyjohtamista. Ennakoiva hyvinvointiohjelmamme sisältää mm. erilaisia hyvinvointikampanjoita, valmennuksia, webinaareja ja hyvinvointisessioita. Kattaviin työterveyspalveluihimme sisältyvät mm. matalan kynnyksen keskusteluapua tarjoavat Huolichat sekä työterveyspsykologin palvelut. Hyvinvointia vapaa-ajalla tukevat kattavat henkilöstöedut ja vakuutukset sekä tuki henkilöstön yhteisille harrastusyhteisöille.

“MIELI ry:n mukaan vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä.  Mielenterveyshaasteet voivat koskettaa ketä tahansa, ja siksi on tärkeää, että myös työnantajana teemme jatkuvaa havainnointia ja tarjoamme tukea haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, Lindfors toteaa.

Tutustu tarkemmin siihen, miten CGI työnantajana tukee henkilöstönsä hyvinvointia.