Helsinki, 30.03.2022

IT-palveluyhtiö CGI valittiin Liettuassa huolehtimaan järjestelmästä, jolla automatisoidaan tieliikenteen turvallisuuden valvontaa ja siihen liittyvien liikennerikkomusten käsittelyä. Liikennerikkomusten monitoimijärjestelmän käyttö on aloitettu vaiheittain muun muassa suomalaisillekin tutulla Via Baltica -tiellä. 

Viime vuonna Liettuan maanteillä sattui yli 700 000 rikkomusta, joista monet havaittiin automaattisella valvontajärjestelmällä. Rikkomukset johtuivat nopeusrajoituksen noudattamatta jättämisestä tai ajamisesta ilman riittävää liikennekelpoisuutta tai vakuutusta.

CGI:n ylläpitämä järjestelmä kerää maanteillä edellä mainittuja tietoja sekä tallentaa ajoneuvojen paino- ja mittatiedot sekä nopeuden ja liikennevirran tiheyttä, ajoneuvojen tyyppiä ja reittejä koskevat tiedot. Jatkossa järjestelmää mukautetaan uusien tie- ja jopa ympäristöveromaksujen seurantaan.

Viimeisen neljän vuoden aikana valvontatyökalujen verkosto Liettuassa on kasvanut 60:stä yli 200 kameraan, joista järjestelmä saa tietoja. Järjestelmä havaitsee päivittäin yli miljoona ajoneuvoa. Niistä saatavat tiedot tarkistetaan ja tietoja verrataan muiden rekisterien tietoihin. Mikäli havaitaan rikkomus, se käsitellään ja lähetetään automaattisesti Liettuan poliisille.

Järjestelmä auttaa varmistamaan, että liikenteessä on ainoastaan teknisesti hyväkuntoisia ja vakuutettuja autoja. Se ehkäisee rikkomuksia etukäteen, auttaa havaitsemaan ne, arvioimaan liikennemääriä, suunnittelemaan tiestön korjauksia ja teitä sekä helpottaa muiden instituutioiden suorittamaa valvontaa.

Liettuan liikennepoliisin tietojen mukaan Liettuan maanteillä rekisteröitiin vuonna 2021 yli 50 000 onnettomuutta, ja ilman riittävää vakuutusta ajettiin yli 65 000 kertaa. Kuljettajat saivat sakkoja ajamisesta ilman riittävää todistusta liikennekelpoisuudesta, ja lisäksi lähetettiin yli puoli miljoonaa nopeussakkoa.

”Rikkomusten valvontajärjestelmämme näyttää, että nykyaikaisen tekniikan avulla liikenteen valvontaprosessit voidaan automatisoida täysin. Uskon, että tätä järjestelmää voidaan käyttää tietojen käsittelyyn muillakin aloilla”, sanoo CGI Liettuan johtaja Karolis Baltrušaitis.

 

Mediayhteydet

Esa Luoto 
viestintäjohtaja, CGI 
+358 50 380 5601 
esa.luoto@cgi.com