Työajanseuranta antaa organisaation esimiehille ja johdolle paremman kuvan työntilasta, ja samalla mahdollistetaan työntekijöille yksinkertaisemmat prosessit.

Työajanhallinnan näkökulmasta organisaatioiden haasteena on se, että lainsäädäntö määrittelee, että työaikaa tulee seurata. Sen lisäksi työantajalla ei ole ilman työajanseurantaa tietoa siitä, mihin työaikaa kuluu. Parhaassa tapauksessa työajanseurannan ja sen raporttien avulla voidaan vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin.

woman-STEM-career-office

Työntekijä

Työntekijälle työajanseuranta mahdollistaa yksinkertaisemmat prosessit ja ajan säästämisen. Myös leimaukset, poissaolot sekä lomien ilmoitukset onnistuvat selaimella tai mobiilisti.

a person working on a laptop computer

Esimies

Ennakoimme ja autamme esimiehiä ymmärtämään paremmin työntekijöiden työajankäyttöä. Esimiehillä on myös parempi näkyvyys työn kuormittavuuteen ja vajauksiin.

MILITARY CODE TRANSLATOR

Johto

Työaikoja voidaan vertailla tiimien kesken ja johto saa esimiesriippumattoman kuvan työtilanteessa. Parhaassa tapauksessa työajanseuranta saadaan kytkettyä muuhun HR dataan.