Sairaaloiden työvuorosuunnittelusta kohti päivittäistä työn suunnittelua, ohjausta ja seurantaa

Työvuorot sairaaloissa koostuvat usein useista erilaisista työtehtävistä, joiden suunnittelu ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa, niin koko organisaation suoriutumisen, asiakkaan kokemuksen, kuin yksilön työssäjaksamisen kannalta. 

Titania Työnohjaus -sovelluksen avulla kaikki sairaalan työntekijät kuten sairaalahuolto, hoitohenkilökunta ja lääkärit saavat kaikki tarvittavat tiedot päivän työtehtävistä. Sovellus mahdollistaa myös toteutuneiden työtuntien kirjauksen suoraan puhelimesta.

Ratkaisun hyödyt

  • Kaikki työtehtävät ovat visuaalisesti näkyvillä
  • Työtehtävien uudelleenjärjestely muutostilanteissa nopeutuu ja kaikki tarvittava tieto siirtyy kätevästi henkilöltä toiselle
  • Työntekijöiden työmäärä voidaan pitää tasapainoisena
  • Työyhteisön interaktiivisuus päivän aikana paranee
  • Parempaa dataa päätöksentekoon
  • Läpinäkyvyys ja tapa mitata tehokasta työaikaa

 

Kuvittele, että sairaalahuoltaja saisi työtehtävänsä ja sitä varten tarvittavat tiedot suoraan puhelimeensa. Enää päivittäistä työnsuunnittelua ei tarvitsisi tehdä paperilapuille vaan kaikki tieto töistä olisi helposti nähtävillä. 

Topias Makkonen kertoo blogissaan sairaalahuollon työvuorosuunnittelusta kohti päivittäistä työn suunnittelua, ohjausta ja seurantaa.

Lue lisää blogista