Raindance tukee hallinnon prosesseja - budjetoinnista, suunnittelusta, työajanhallinnasta, tilausten ja laskujen hyväksymisestä aina analysoimiseen ja tulosten seurantaan. Se tarjoaa faktat ja antaa organisaatiolle kattavan ja riittävän kokonaiskuvan oikeiden päätösten tekemiseksi suunnittelussa, ohjauksessa ja seurannassa.

  • Raindance on selainpohjainen ERP-ratkaisu, joka koostuu useasta moduulista muodostaen integroidun kokonaisratkaisun.
  • Raindance sisältää tehokkaan ratkaisun budjetointiin sekä talouden seurantaan sähköisten hallinnon prosessien lisäksi.
  • Helppokäyttöinen, intuitiivinen käyttöliittymä kokoaa Raindancen kaikki osat integroiduksi kokonaisuudeksi.
  • Raindance voidaan toimittaa lisenssipohjaisesti tai kuukausittaisena palveluna.
  • Raindancen toimituksesta ja tuotekehityksestä vastaa CGI - pitkäaikainen luotettava kumppani

  

Joustavuutta ja kustannustehokkuutta 

Erilaiset organisaatiot käyttävät Raindancea hallinnollisissa prosesseissaan sen joustavuuden, kustannustehokkuuden ja teknologisen edistyksellisyyden takia. Järjestelmän toimittajana ja kehittäjänä CGI tekee tiiviistä yhteistyötä järjestelmän käyttäjien kanssa. Tavoitteenamme on, että loppukäyttäjät ovat mukana ohjaamassa järjestelmän kehittämistä.

Kuntamalli ja Hyvinvointimalli -ratkaisut rakentuvat Raindancen alustalle

Ratkaisuissamme tiedon tuottaminen on kehittämisen keskiössä niin kunta- ja kuntayhtymä- kuin hyvinvointitasollakin. Ratkaisumme tukevat taloustietojen yhteentoimivuutta, saatavuutta ja tietojen käyttöä koko julkisessa hallinnossa, kuntatieto-ohjelma huomioiden.

Lue lisää ratkaisuistamme