Käytätkö työaikaasi turhiin manuaalisiin työvaiheisiin? 

Automatiikka avuksi maksuliikenteen tehostamiseen

Nomentia helpottaa käyttäjien arkea automatisoimalla maksuliikenteen toimintoja. Pankeista tapahtuvat aineistojen noudot ja maksuaineistojen lähetykset voidaan automatisoida kunkin organisaation tarpeiden mukaan. Automaattinen tiliöinti vähentää virheitä ja säästää aikaa. 

Maksullikenteen automatisoinnin avulla prosessin eri vaiheissa on mahdollista säästää valtava määrä manuaalisia työtunteja, jotka voi käyttää tuottavampaan toimintaan. Aikaa säästyy ja kustannukset pienenevät.

Hyvin toteutetun maksuliikenteen käyttöönottoprojektin yhteydessä asiakkaan koko maksuliikenneprosessi kartoitetaan ja jokainen työvaihe käydään läpi. Automatiikkaa lisäämällä käyttäjän tarvitsee puuttua vain mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Automatiikka hoitaa rutiinitoimenpiteet.

Ratkaisu lähettää käyttäjälle ilmoituksia mahdollisista poikkeustilanteista. Näin mahdollisiin ongelmiin reagoiminen on nopeampaa ja helpompaa.

Toimintoja, prosesseja ja käyttäjien tehtäviä suunniteltaessa ja rajattaessa voidaan jo etukäteen miettiä ratkaisuja, joiden avulla mahdolliset riskit voidaan minimoida. Sovelluksen avulla estetään esimerkiksi vaaralliset työyhdistelmät. Maksuliikenneprosessi on taloushallinnon kriittisimpiä toimintoja, joten sen on sujuttava ongelmitta ja luotettavasti ajasta ja paikasta riippumatta.

 

CGI:n avulla hallittu käyttöönotto

Meidän tehtävämme CGI:llä on Nomentian jälleenmyyjänä ennakoida tulevia muutoksia ja tarjota palveluja, joiden avulla asiakkaamme pystyvät hoitamaan maksuliikenneprosessinsa entistä tehokkaammin ja varmistamaan kilpailukykynsä. Konsulttimme johdolla käyttöönottoprojekti sujuu vaivatta ilman, että maksuliikenteeseen tulee käyttökatkoja.

CGI on Nomentia Maksuliikenteen suurin jälleenmyyjä. Teemme tiivistä ja jatkuvaa yhteistyötä Nomentian kanssa. Mietimme ja suunnittelemme yhdessä, miten voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin maksuliikenneprosessin eri osa-alueilla.