Gemini tarjoaa ratkaisun materiaaliresurssien kokonaisvaltaiseen hallintaan

Gemini tarjoaa ratkaisut koko ketjuun toimittajalta potilaaseen. Gemini voidaan ottaa käyttöön myös vain tietylle osa-alueelle ja valmiit tuotteistetut rajapinnat mahdollistavat sovittamisen asiakkaan kokonaisuuteen. Gemini voidaan sovittaa sairaalan APTJ- ja Toiminnanohjausjärjestelmien yhteyteen mahdollistaen näin tehokkaan materiaaliresurssien hallinnan sekä jäljitettävyyden / potilasturvallisuuden välttäen materiaalihukkaa / vanhentuvia tuotteita ja kriittisiä materiaalipuutteita / kiiretilauksia

Gemini tarjoaa sairaalan osastoille täsmätyökalut materiaalien hallintaan

Geminissä on valmis moduuli leikkausosaston toimenpiteiden materiaalilogistiikan hallintaan. Sen avulla voidaan varmistaa toimenpiteiden sujuvuus ilman turhia kirjauksia ja materiaalipuutteita. Samalla mahdollistetaan toimenpiteiden materiaalien jäljitettävyys ja kustannukset sekä automatisoidaan tilaukset ja rekisteri-ilmoitukset.

Gemini mahdollistaa sairaalan osastojen varastohallinnan monipuolisesti ja tukee erilaisia tilaus- / täydennysmalleja. Gemini mahdollistaa myös täysin itseohjautuvat varastot, joissa täydennykset perustuvat automaattiseen tunnistamiseen perustuvaan helppokäyttöiseen käytönkirjaukseen ja oppiviin täydennysmalleihin.

Geminin avulla mahdollistetaan toimiva ja kustannustehokas alueellinen ratkaisu

Geminin edistyksellinen tietokantarakenne mahdollistaa alueellisen laajentamisen ja tarjoaa aluekohtaisesti mahdollisuuden keskittää esim. hankintatoimi sekä keskusvarasto/terminaalipalvelut. Alueen Sote-yksiköt voivat joustavasti ottaa käyttöön Geminin moduuleja esim. varastojen hallintaan ja eivät enää tarvitse mitään erillisiä järjestelmiä materiaalihallinnon toimintoihin. Näin voidaan säästää järjestelmäkustannuksia ja samalla voidaan yhtenäistää tuotevalikoimaa ja prosesseja saavuttaen tällä myös merkittäviä säästöjä.

Tuotetietojen kattavuus, oikeellisuus ja oikeaoppinen hallinta muodostavat pohjan toimivalle materiaalilogistiikalle

Nimike- ja tuotetiedot muodostavat oleellisen osan materiaalilogistiikan kokonaishallinnasta. Tuotetietojen oikeellisuus ja tuotteiden kattavat merkinnät ovat välttämättömyys sairaalan logistiikan toimivuudelle. CGI osallistuu aktiivisesti UDI / Eudamed – projektiin ja on kehittämässä Geminiin uutta Tuotetietietojen hallintamoduulia, johon rakennetaan tietojen synkronointi Eurooppalaiseen tuotetietotietopankkiin. Tuotetietojen hallinta mahdollistaa jatkossa myös sähköisen sanomien käyttöönoton laajemmassa mittakaavassa.

Automaattinen tunnistaminen on oleellinen osa materiaalilogistiikkaa

Materiaalilogistiikassa tuotteiden ja kuljetusyksiköiden automaattinen tunnistaminen on myös tärkeä osa-alue. Sen avulla varmistetaan tiedon oikeellisuus ja säästetään turhaa työtä.. Automaattisessa tunnistamisessa voidaan hyödyntää useampikin eri tekniikoita. CGI toimii tiiviisti automaattisen tunnistamisen ratkaisujen kanssa ja olemme rakentaneet kumppaniemme kanssa mm. RFID-tekniikkaan pohjautuvia ratkaisuja terveydenhuollon prosesseihin.  Olemme mukana myös puheohjaukseen perustuvien ratkaisujen kartoittamisessa käyttöönotoissa.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Päivi Simonen
040 727 5702
paivi.simonen@cgi.com

Materiaalilogistiikan kuvituskuva