Metsäteollisuusyritysten tarpeisiin suunniteltu ohjelmistokokonaisuus FAGUS sisältää ratkaisun aina puuvarantojen inventaariorekistereistä, suunnittelutuesta ja toimitusten suunnittelusta puutavara-autoihin ja metsätyökoneisiin tarkoitettuihin mobiileihin paikannustyökaluihin.

Ohjelmistoa kehitetään tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten asiakkaidemme kanssa. Osallistumme myös aktiivisesti tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin, kuten FlexWood ja iCargo, eli me investoimme alaan!

FAGUS - koko jakeluketjun kattava ratkaisu metsästä loppuasiakkaalle

FAGUS

FAGUS Forest on ratkaisu puutavaratoimituksen arvoketjun hallintaan ja tukee hankintaa, hakkuita, kuljetuksia, mittauksia, alihankkijoiden hallintaa, laskutusta sekä raportointia. Se on kehitetty yhteistyössä johtavien metsäteollisuusyhtiöiden, kone- ja laitevalmistajien sekä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. 

FAGUS Woodyard on järjestelmä sahateollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden logistiikan hallintaan. Järjestelmä käsittelee ajomääräyksiä, tositteiden hallintaa, varastokiertoa, tukkien lajittelua, puutavaralavojen tyhjennyksiä sekä sahan/sellutehtaan kulutusta. Järjestelmä hyödyntää varastointialueen GPS-karttapaikannusta, ja sitä käytetään puutavara-autoissa.

FAGUS Wood on moderni, modulaarinen tuotannonohjausjärjestelmä (Manufacturing Execution System), joka kattaa koko tuotantoketjun tukkien lajittelusta valmiiden tuotteiden lastaamiseen. Järjestelmä toimii linkkinä yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotantojärjestelmien välillä.

FAGUS Wood sisältää jakelua ja tuotantotilausten suunnittelua varten tarvittavat toiminnot, kuten tukkien lajittelu, sahaus, tuorelajittelu, kuivaus, kuivalajittelu, suunnittelu, painekyllästys, pintakäsittely/maalaus ja liimapuun tuotanto. FAGUS Wood kokoaa, tallentaa ja esittää tiedot koko tuotantoketjusta. Järjestelmä antaa käyttäjälle välittömän palautteen tuotannon sujumisesta ja näyttää reaaliajassa sen vaikutuksen yhtiön suorituskykymittareihin. Tuotantolinjalta saatavaa prosessitietoa voi käyttää työkalujen käytön seurantaan ja ilmoittamaan niiden vaihtotarpeesta.

FAGUS-järjestelmät voidaan integroida keskenään, jolloin ne muodostavat luotettavan informaatioketjun mittaamattomista tukeista sahattuun puutavaraan.

SilviA on ohjelmisto tiedonsiirtoon metsäkoneiden kanssa hakkuu- ja katkonta-alueilla. SilviA hallitsee metsäkoneille lähetettäviä katkontaohjeita ja ohjaa ja valvoo monitoimikoneiden ja metsätraktorien tuotantoa, laatua ja toimintaa. SilviA mahdollistaa tuotantotietojen sekä metsäkoneiden kalibrointi- ja käyttötietojen analysoinnin, metsäkoneiden katkontaohjeiden hallinnan ja hinnastojen analysoinnin. SilviAn avulla voidaan analysoida tuotantoa, hinnastoja sekä metsäkoneiden kalibrointi ja käyttötietoja ja hallinnoida metsäkoneiden katkontaohjeita.


Lue lisää ratkaisuistamme metsäteollisuuden toimialalle!