Kausivaihtelut ja eri sesongit aiheuttavat ruokapalvelun tuotannossa aina muutoksia, jotka on huomioita kiertävällä listalla. Hävikin minimoimiseksi tuotanto suunnitellaan ennakkotilausten, aiempien menekkitietojen ja varaustilanteen mukaan. Eri toimipisteissä käytettävissä on erilaiset resurssit niin valmistuslaitteiden, säilytystilojen kuin henkilöstön osaltakin. Tuotantotapoja voi olla useita ja ne voivat muuttua eri tarpeiden mukaan.

food seasonal produce vegetables

Aromin Tuotanto-osio palvelee tuotannon suunnittelua ja toteuttamista erilaisten asiakasryhmien tarpeita vastaaviksi.

Tuotanto-moduli tukee tarvittavan tiedon kirjaamista ja siten ohjaa valmistamaan oikean määrän ruokaa. Ruuan valmistuksen etenemistä ohjataan jaksottamalla ja ajoittamalla sekä laitteiston että henkilöstön käyttö oikein. Lisäksi toimintaa voidaan tehostaa esimerkiksi kokoamalla yhteen eri toimipisteiden erityisruokavaliot, jolloin dieettikokin työ helpottuu.

Usein ruokapalvelulla on käytössä useita tuotantotapoja. Tuotantotapa vaikuttaa paitsi ruuan valmistukseen myös jakeluun ja tarjoiluun. Aromi tukee nykyaikaisten tuotantotapojen valmistusta monipuolisesti ja tehokkaasti.

Ruokapalvelutoimijoilla on myös eritasoisia asiakkuuksia, joilla on erilainen näkemys laadukkaasta ruokapalvelusta. Tilaukset päiväkodeilta keskuskeittiöön, osastoilta sairaalan ravintokeskukseen ja kokoustarjoilut henkilöstöravintolasta neuvottelutiloihin vaativat kaikki erilaista huomiota. Eri asiakkailla on erilaiset tarpeet, tilausvalikoimat ja hinnat. Lisäksi tilaukset tulee laskuttaa ja siirtää kirjanpitoon seurantatiedoiksi.

Hallitse asiakkaita monipuolisesti Aromin Myynti-modulilla

Toimipaikkakohtaisesti asiakkuudet muodostuvat useista asiakasorganisaation kohderyhmistä. Myynti-moduli tukee tilaustoimintaa sekä organisaation sisällä että ulkopuolelta tulevissa tilauksissa. Lisäksi Aromi Myynnin avulla voidaan kerätä asiakaspalautetta ja tehdä raportointia asiakastyytyväisyyden tasosta. Tilausjärjestelmä on kuin verkkokauppa - tuotteet saadaan näyttävästi esille ja tilaaminen on käyttäjille helppoa ja vaivatonta – myös mobiilisti.

Aromi Tarjoilut ja tilat - kätevästi kaikki varaukset samasta järjestelmästä!

Monipuolisen tilausjärjestelmän avulla kautta asiakkaalle voidaan tarjota kokonaisvaltaisesti kaikki tarvittavat palvelut. Tarjoilut- ja tilat –ominaisuus sisältää tilavaraustoiminnot sekä tarjoilutilaukset – asiakas saa syötettyä kaikki tilaisuuteen liittyvät tiedot yhdessä paikassa. Ruokapalvelu saa tiedoista koonnit toimituksia ja noutoja varten, vastaanotto puolestaan tarvitsemansa osallistujalistaukset mm. kulunvalvontaa varten.

Tee aterioiden ja ruokatilausten tekemisestä helppoa asiakkaillesi ottamalla käyttöön Aromin myynti. Tilaajanäkymästä saadaan palveleva yksilöllistämällä sisältö vastaamaan tilaavan asiakkaan tarpeita!

  • Asiakkaan tekemät tilaukset siirtyvät automaattisesti tuotantokeittiön tuotantolistalle
  • Ruoan tuotantoon vaikuttavat monet asiat, esimerkiksi ruokailijoiden määrä vaihtuu jopa päivittäin
  • Antamalla asiakkaasi valita annoskokonsa, tuotettava määrä vastaa tarvetta
  • Paperin käyttö vähenee, kun tilaustoiminnot ovat digitaalisia ja samalla tilaavan asiakkaan asiointi ketteröityy