Ulkoistuspalvelut

Tietopankki

Matkahuolto toteutti digiloikan on-premise -ratkaisuista pilveen hallitusti ja ripeällä aikataululla. Onnistuneella muutoksella haetaan kasvua, kustannussäästöjä sekä uutta potkua palveluiden kehittämiseen.

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Ulkoistus toi Danielin CGI:lle: ”Täällä saan kehittyä niin paljon kuin haluan”

09.02.2021 Daniel Westerlund siirtyi CGI:lle ulkoistuksen myötä syksyllä 2020. Muutos on tuonut mukanaan paljon hyvää: lisää vastuuta, kollegiaalista tukea, kouluttautumismahdollisuuksia ja ennen kaikkea uutta draivia työntekoon. Vaikka työnantaja vaihtui pyytämättä ja vähän yllättäenkin, Daniel on enemmän kuin tyytyväinen: ”Alussa olin vähän...

CGI ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ovat allekirjoittaneet sopimuksen strategisen yhteistyön syventämisestä. Sopimuksen myötä Fennia ulkoistaa pääosan IT-palveluistaan ja -hallinnostaan CGI:lle. Sopimuksen arvo on noin 48 miljoonaa euroa.

Kuntien talous on kriisissä. Jaakko Aaltonen kertoo asiantuntijapuheenvuorossaan, kuinka vapauttaa voimavaroja jälleenrakennukseen ulkoistamalla IT. Näin säästöjä saadaan keskimäärin 25% ja ensi kertaa tehtävässä ulkoistuksessa vielä tästäkin enemmän.

CGI ja julkisomisteinen 2M-IT ovat sopineet kansalaisten digitaaliseen hyvinvointiasiointiin kehitetyn Hyvis-alustan ulkoistamisesta CGI:lle. Ulkoistuksen myötä CGI:lle siirtyy vastuu palvelun ylläpidosta, jatkokehityksestä sekä 11 työntekijää.

CGI:n ja LähiTapiolan strateginen kumppanuus syvenee. Uuden sopimuksen myötä CGI huolehtii siitä, että LähiTapiolan historiallisen mittava uudistumisen hanke saavuttaa sille asetetut tavoitteet niin liiketoimintojen kuin asiakkaiden palvelukokemuksen osalta. Sopimus on arvoltaan 49 miljoonaa euroa.

Asko Ahtiainen
Asko Ahtiainen

Tiedonhallintalain täytäntöönpanoon vauhtia muutosvaikutusten arvioinnilla

19.05.2020 Askarruttaako julkisen hallinnon tiedonhallintalaki? Kuinka päästä liikkeelle ja saavuttaa lain asettamat velvoitteet siirtymäaikojen puitteissa? Blogissamme Asko Ahtiainen tarjoaa näkökulman aiheeseen.