Ketterät menetelmät

Tietopankki

HSL on toteuttanut laajan verkkopalvelujen uudistuksen, jonka myötä muun muassa suosittu Reittiopas siirtyi osaksi hsl.fi:tä. Monitoimittajaympäristössä toteutetussa työssä CGI:n vastuulla oli Reittioppaan käyttöliittymän uudistus.

Suomen metsäkeskus on saanut tehostettua sovelluskehitystään merkittävästi siirryttyään käyttämään ketterää, SAFe®-viitekehykseen pohjautuvaa toimintamallia. Tulevaisuudessa tämä näkyy asiakkaille uusina, toimivampina asiointijärjestelminä. CGI on tukenut Metsäkeskusta toimintatavan merkittävässä muutoksessa.

CGI toteutti yhdessä asiakkaan kanssa talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmän, jonka avulla pyritään ehkäisemään velkaantumista ja auttamaan velkaantuneita tähänastista tehokkaammin.

Matkahuollon verkkopalvelun uudistuksen lähtökohtana oli luoda asiakkaille vertaansa vailla oleva palvelukokemus. Onnistuneessa lopputuloksessa asiakasta palvelee raikas ja moderni Matkahuollon verkkopalvelu, jossa asiakaskokemus on aidosti ollut suunnittelun lähtökohta aina alkumetreistä loppuviilauksiin asti.

Ågrén, Benedictus
Benedictus Ågrén

Ihmistuntemus ja valmennustaidot auttavat projektijohtajaa

26.02.2020 Olet varmaankin huomannut, että monet hankaluudet projekteissa ja palveluissa liittyvät siihen, miten ihmiset käyttäytyvät. Joku esimerkiksi saattaa olla jäykkä ja ehdoton sen suhteen, että asiat on tehtävä sääntöjen, suunnitelmien ja sovittujen menettelyiden mukaisesti.

Maarit Manninen
Maarit Manninen

SAFe elää ajassa – liiketoiminnan ketteryys vahvasti keskiössä

03.12.2019 SAFe 5.0 julkistettiin lokakuun alussa San Diagossa SAFe Summit konferenssissa viitekehyksen co-founder Dean Leffingwellin esittelemänä. Uusin versio tulee virallisesti käyttöön tammikuussa 2020.

CGI on nimitetty maailman ensimmäiseksi Scaled Agile Global Transformation -kumppaniksi. SAFe (Scaled Agile Framework) on maailman suosituin skaalautuva ketterän kehittämisen viitekehys.