Ketterät menetelmät

Tietopankki

IT-palveluyhtiö CGI ja VR Group syventävät yhteistyötään VR:n digitaalisen muutoksen nopeuttamiseksi. Nyt allekirjoitetun sopimuksen myötä CGI on jatkossa VR:n ensisijainen kumppani AWS-pilviteknologioiden hyödyntämisessä.

CGI on nimitetty maailman ensimmäiseksi Scaled Agile Global Transformation -kumppaniksi. SAFe (Scaled Agile Framework) on maailman suosituin skaalautuva ketterän kehittämisen viitekehys.

31.08.2017 VR Group parantaa poikkeustilanteiden häiriöviestintää yhteistyössä IT-palveluyhtiö CGI:n kanssa. Uusi liikennetietojärjestelmä pitää niin matkustajat, henkilökunnan kuin yhteistyökumppanitkin ajan tasalla aiempaa paremmin ja nopeammin.

26.04.2017 IT-palveluyritys CGI:n SAP-tiimi valittiin voittajaksi SAPsyke-hackathonissa, jossa keskityttiin luomaan täysin uudenlaisia innovatiivisia SAP-teknologioiden käyttötapoja. Voitto saavutettiin terveydenhuollon turvallisuutta parantavalla konseptilla. CGI:n SAP-tiimin kehittämässä ratkaisussa hyödynnetään sensoreita, sensoreiden tuottamaa dataa sekä SAP Cloud Platform -pilvialustaa. Ratkaisussa IoT-sensorit mittaavat insuliinin lämpötilaa kylmäkuljetuksen...

26.01.2017 IT-palveluyhtiö CGI paketoi uudet teknologiat sekä niihin liittyvät asiantuntija- ja design-palvelut uuteen Next-yksikköön. Keskittämisellä CGI vahvistaa kykyään tukea yritysten ja julkishallinnon laajentuvia digitalisaatiohankkeita. Liiketoimintaa johtaa Niko Halonen. CGI:n globaalin tutkimuksen mukaan yritykset ja julkishallinnon organisaatiot ovat nyt siirtymässä kokeiluluonteisista digiprojekteista...

23.08.2016 IT-palveluyhtiö CGI on käynnistänyt uuden, robotiikkaan ja prosessianalytiikkaan keskittyvän palvelun. Robotiikkapalvelu on tarkoitettu yksinkertaisen IT-, tieto- ja toimistotyön automatisointiin. Palvelussa CGI:n analyytikot perehtyvät yritysten prosesseihin, tunnistavat niiden pullonkaulat, arvioivat soveltuvimmat ratkaisut toiminnan automaatioasteen nostamiseen sekä huolehtivat ohjelmistorobottien käyttöönotosta ja ylläpidosta...

04.08.2016 IT-palveluyhtiö CGI ja Euroopan johtava yhdyskuntatekniikan palveluyritys Eltel ovat allekirjoittaneet sopimuksen infrastruktuuri-, konesali- ja sovellushallinnan palveluista. Uuden sopimuksen myötä CGI toimittaa Eltelille kyseiset palvelut ensi vaiheessa Pohjoismaissa ja Baltiassa, myöhemmin muissa Eltelin toimintamaissa. Osana sopimusta Eltelin konesalit yhdistetään CGI:n konesaleihin...

21.06.2016 IT-palveluyritys CGI uskoo Lean ja Agile -menetelmien käytön kasvuun ja on nyt yksi harvoista Scaled Agile Inc. kultapartnereista Suomessa. SAFe (Scaled Agile Framework) on skaalautuva, Lean ja Agile menetelmiin perustuva viitekehys liiketoiminnan laajamittaiseen ketteröittämiseen. CGI on käyttänyt SAFe-toimintamallia jo vuodesta...

02.11.2015 Asiakaspalvelun kehittämiseen, kouluttamiseen ja konsultointiin erikoistunut HDI Nordic valitsi IT-palveluyritys CGI:n voittajaksi vuoden Service Desk -kilpailussa. Jo vuodesta 1996 järjestetyssä kilpailussa osallistujien asiakastukipalvelut arvioidaan sekä itsearviointina että ulkopuolisella auditoinnilla. Kilpailussa palveluita pisteytetään niin johtamisesta, prosesseista kuin henkilöstö- ja asiakastyytyväisyydestäkin. CGI:n...