Hackathon: Digitaalinen identiteetti | Digital identity

CGI ja Digi- ja väestötietovirasto (DVV) järjestävät hackathonin myös syksyllä 2022.

Tule mukaan intensiiviseen, inspiroivaan ja opettavaiseen hackathon-tapahtumaan ideoimaan uudenlaisia, ihmisten arkea helpottavia digitaalisen identiteetin palveluita, joilla on yhteiskunnallista vaikutusta! 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan vuoden 2022 hackathoniin

Hackathon: Digitaalinen identiteetti | Digital Identity

Hackathon 2021: Tulevaisuuden sujuva Suomi

 

Mistä on kyse?

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) sekä IT-palveluyhtiö CGI yhdessä kutsuvat nuoria aikuisia osallistumaan valtion digitaalisten palveluiden kehittämiseen hackathonin muodossa. Hae mukaan intensiiviseen, inspiroivaan ja opettavaiseen hackathon-tapahtumaan ideoimaan palveluita, joita itse haluaisit käyttää!

 

Hackathonin tarkoitus

DVV edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin mm. tukemalla kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. CGI sen sijaan kehittää ja ylläpitää tällaisia julkishallinnon digitaalisia palveluita suurena IT-palveluyhtiönä ja DVV:n kumppanina. Nyt nämä kaksi toimijaa haluavat kutsua myös nuoret itse mukaan kehittämään heidän elämäntilanteeseensa liittyviä, tulevaisuuden yhteiskunnan arkea helpottavia digitaalisia palveluita.

Hackathon on kaksipäiväinen tilaisuus, jonka aikana osallistujat kehittelevät palveluideoita CGI:n ja DVV:n asiantuntijoiden tuella. Se on samalla hyvä tapa oppia palveluiden kehittämisestä ja tiimityöstä sekä verkostoitua, esitellä omaa osaamista mahdollisille tulevaisuuden työnantajille ja saada oma ääni kuuluviin tulevaisuuden Suomen rakentamisessa.

Hackathon järjestetään Helsingissä läsnätilaisuutena. Vaihtoehtoisesti tarjoamme myös karsittua etäosallistumismahdollisuutta niille mukaan valituille, jotka eivät pääse paikan päälle mutta haluavat itsenäisesti kehittää palveluideoita. Etäosallistumiseen sisältyy hackathon-päivien aikana aloitus- ja päätöstilaisuuksien videostriimi, työskentelyä itsenäisesti, 1-2 etämentorointitapaamista sekä loppuesityksen toimittaminen tuomaristolle videona. 

DVV ja CGI ovat erityisen kiinnostuneita nuorten omista näkemyksistä ja ideoista siitä, millaisia palveluita he tarvitsivat ja haluaisivat käyttää, jotta Suomi olisi parhaalla mahdollisella tavalla toimiva ja sujuva myös tulevaisuudessa.

 

Osallistuminen

Hackathoniin voivat hakeutua kaikki 18 vuotta täyttäneet, tulevaisuuden palveluiden ideoinnista ja kehittämisestä kiinnostuneet nuoret aikuiset. Osallistuminen ei edellytä mitään aiempaa hackathon-kokemusta tai esim. teknisiä osaamisia. Hackathoniin haetaan mukaan yksilöinä, jotka tiimiytetään ennen hackathonia, mutta voit hakea myös valmiina tiiminä. Ilmoita valmiin tiimisi muiden jäsenten nimet hakemuslomakkeen lisätieto-kohdassa

 

Hakuaika on päättynyt.
 

Varmistathan ennen hakemuksen lähettämistä, että pystyt osallistumaan hackathoniin aikataulun mukaisesti, mikäli sinut valitaan mukaan. Huomioithan myös, että hackathoniin liittyvät taustamateriaalit ovat suomenkielisiä, ja osallistujien loppuesitykset on tarkoitus tehdä suomeksi.

Mukaan valitut osallistujat jaetaan pieniin ryhmiin, jotka työskentelevät hackathonin aikana yhdessä. Osallistumalla voit viettää innostavan kaksipäiväisen muiden nuorten aikuisten kanssa omia ideoitanne kehitellen, samalla digitaalisten palveluiden suunnittelusta suoraan alan asiantuntijoilta oppien. Parhaiten menestyneiden 1-3 tiimin kesken jaetaan 5 000 €:n rahapalkinto tuomariston harkinnan mukaan, ja kiinnostavimmat ehdotukset voidaan viedä toteutettavaksi asti CGI:n ja DVV:n toimesta. Tästä sovitaan aina erikseen tiimin kanssa.

 

Haaste

Hackathonin avulla Digi- ja väestötietovirasto ja CGI etsivät ideoita palveluista, joiden avulla valtio voisi tukea aikuistuvia nuoria itsenäistymiseen liittyvissä elämän käännekohdissa - ettei yksikään nuori jäisi yksin. 

Aikuistumiseen kuuluvat monet suuret elämänmuutokset sekä paineet omien asioiden itsenäisestä hallinnasta. Vaikka itsenäistyminen usein vapauttaa ja ilahduttaa, liittyy siihen myös paljon epävarmuutta tulevaisuudesta ja siten monenlaista henkistä kuormitusta esimerkiksi oman talouden, asumisen ja osallisuuden suhteen. 

 

Hackathonin aikana kehiteltävät ideat voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin itsenäistymisen teemoihin: 

 • Aikuistuessa voi tuntua, että pitäisi äkkiä tietää mitä haluaa olla ja mihin suuntaan elämässään mennä. Miten tällaista painetta löytää “se oma juttu” voisi vähentää, ja millaiset ratkaisut voisivat tässä tilanteessa auttaa?
 • Siirtyminen itsenäiseen arkeen voi herättää paljon kysymyksiä ja epävarmuutta. Miten omia toiveita vastaava ympäristö ja asuinpaikka löytyy ja valitaan? Minkälaista tukea oman arjen sujuvaksi pyörittämiseksi kaivataan? 
 • Itsenäinen arki voi olla stressaavaa ja kiireistä. Millaisia paineita ja huolia itsenäiseen arkeen liittyy, miten niitä voisi helpottaa? Minkälainen ratkaisu voisi tukea oman ajan, kuormituksen ja stressin hallinnassa? Mitä tähän liittyvät taidot ovat ja miten niitä voisi opetella?

Elämäntilanteet ovat erilaisia, ja myös niitä tukevien palveluiden on hyvä huomioida yksilöllisyys. Kaikki eivät ponnista samoista lähtökohdista ja toinen joutuu opettelemaan alusta saakka sen, mitä toiselle on opetettu jo varhain kotona. Järjestäjät ovatkin erityisen kiinnostuneita ideoista, jotka huomioivat nuorten monenlaiset taustat ja yksilölliset tilanteet sekä tavoittavat tukea tarvitsevan helposti.

Onnistunut idea ottaa kantaa siihen, millaisia uusia palvelukanavia ja vuorovaikutustapoja valtiolta toivotaan ja kaivataan. Lisäksi kehiteltävissä ideoissa arvostetaan niiden toteuttamiskelpoisuutta kauas tulevaisuuteen suunnattujen ratkaisujen sijaan.

 

Tuki haasteen ratkaisemiseen

Osallistujien tukena hackathonin aikana on DVV:n ja CGI:n valtion palvelukehityksen asiantuntijoita, jotka auttavat tiimejä sparraamalla, mentoroimalla sekä tuomalla tiimien käyttöön haasteeseen liittyvää tutkimus- ja taustatietoa. Lisäksi hackathoniin sisältyy ohjausta ja opetusta kehittämismenetelmiin ja tiimityöhön liittyen. 

 

Aikataulu

 • Hakuaika alkaa 16.8.2021
 • Hakuaika päättyy 23.9.2021 klo 16.00
 • Valinnan tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille ti 21.9.2021 alkaen
 • Infotilaisuus mukaan valitulle osallistujille ma 27.9.2021 klo 14.00-15.30 (online)
 • Hackathon 30.9.-1.10.2021 CGI:n Suomen pääkonttorilla Helsingissä

 


 

Säännöt

Osallistujien valinta

Hackathoniin valitaan enimmillään 40 osallistujaa. Mikäli hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, valitaan mukaan otettavat osallistujat seuraavilla kriteereillä:

 • Motivaatio osallistua hackathoniin ja kehittää palveluideoita
 • Osuvuus joukkoon, eli miten hyvin osallistuja täydentää ja monipuolistaa muiden valittujen osallistujien joukkoa

 

Voittajien valintakriteerit

Hackathonin aikana syntyvät ideat arvioidaan ja voittaja(t) valitaan seuraavilla kriteereillä:

 • Luovuus: kuinka kekseliäs ja uusi idea on
 • Nuorten huomiointi: miten hyvin idea voisi tavoittaa nuoret ja huomioida nuorten erilaiset lähtökohdat, sekä ilahduttaa nuoria sen käyttäjinä
 • Toteuttamiskelpoisuus: kuinka helposti ideaa voitaisiin jatkokehittää ja toteuttaa, kuinka järkevää sen toteuttaminen olisi teknisesti ja taloudellisesti

Valinnan tekevä tuomaristo koostuu CGI:n ja DVV:n päätöksentekijöistä ja näiden nimeämistä asiantuntijoista.

 

Osallistujien matka- ja majoitusjärjestelyt, kustannukset

Hackathon on kaksipäiväinen maksuton tilaisuus, jonka välissä tapahtuva yöpyminen on omakustanteista. Osallistujat järjestävät myös mahdolliset kuljetuksensa omatoimisesti. Tilaisuuden aikainen ruokatarjoilu on maksutonta.

 

Ideoiden jatkokehittäminen ja immateriaalioikeudet

Hackathonin tarkoituksena on ottaa nuoret mukaan valtion palveluiden kehittämiseen ja kuulla heiltä itseltään, minkälaisilla palveluilla itsenäistymistä voitaisiin tukea paremmin. Kilpailun järjestävien CGI:n ja DVV:n tavoitteena on kilpailun aikana yhdessä nuorten kanssa tuottaa jatkokehitettäväksi ideoita, joita järjestäjillä on oikeus hyödyntää omassa kehitystyössään. 

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeutta, joka osallistujalla voi olla esimerkiksi aiemmin tuottamaansa koodiin, tekstiin, kuvitukseen tai muuhun luovaan tuotokseen. Ennen kilpailua olemassa olleet immateriaalioikeudet säilyvät niiden alkuperäisellä omistajalla. Myös hackathonin aikana mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet säilyvät osallistujalla, mutta järjestäjillä on kuitenkin 30 päivän ajan ensisijainen oikeus ostaa kilpailun aikana syntyviä tuotoksia niiden kehittäjiltä. 

Ideoilla ja luovillakaan ehdotuksilla ei siis sellaisenaan ole tekijänoikeutta vastaavaa suojaa, ja hackathonin mahdollisena jatkona sen aikana kehiteltyjä ideoita saa ja saatetaankin vapaasti kehittää eteenpäin järjestäjien toimesta.

DVV:n ja CGI:n kilpailun aikana tarjoaman tausta-aineiston immateriaalioikeudet säilyvät järjestäjillä. Osallistujat voivat käyttää tätä aineistoa yksinomaan haasteeseen osallistuessaan.

 

Julkisuus

Tieto siitä, että osallistuja on valittu mukaan hackathoniin, on julkinen. Sekä osallistujat että järjestäjät voivat käyttää osallistumistietoa osana some- tai muuta viestintäänsä. Tapahtumista voidaan tallentaa kuvia ja videota, ja tapahtuman järjestäjillä ja osallistujilla on mahdollisuus käyttää tallenteita omissa kanavissaan.

 

Palkinnot

Palkintosummat ovat saajalleen veronalaista ansiotuloa ja niiden ilmoittamisesta verottajalle vastaa saaja.

 

Rekrytointi

Kilpailun järjestäjillä on mahdollisuus rekrytoida kilpailun osallistujia. 

 

Lisätiedot

Mahdollisiin tarkempiin kysymyksiin vastaavat Tommi Gynther (tommi.gynther@cgi.com) ja Terhi Korhonen (terhi.korhonen@dvv.fi).